تعداد مقالات: 225
52. تحلیل اثرات نرخ تورم، اندازه شرکت و پایداری سود بر مربوط بودن سود خالص

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 29-48

محمدعلی آقائی؛ حمیدرضا وفایی


55. تاثیر دوگانگی وطیفه مدیرعامل بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 31-52

داریوش فروغی؛ امین ساکیانی


60. بررسی تاثیر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت واقعی سود بر ریسک سقوط قیمت سهام

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 44-23

محمدحسین ستایش؛ رضا تقی زاده؛ محمد جوکار


61. بررسی عوامل مؤثر بر ساختار مالی شرکت‌های کوچک و متوسط

دوره 02، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 41-61

غلامحسین سلیمانی امیری؛ اکرم رام


62. بررسی ارتباط بین شتاب سود با بازده سهام.

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 41-55

احمد بدری؛ فرهاد فضیلت؛ سعید شهابی


64. بررسی رابطه بین تمرکز مشتری و حق‌الزحمه حسابرسی

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 45-60

ولی خدادادی؛ سجاد ویسی؛ علی چراغی نیا


65. مقایسه توان توضیحی مدل های پیش بینی بازده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 45-64

موسی بزرگ اصل؛ میر سجاد مسجد موسوی


66. بررسی تأثیر نقاط ضعف کنترلهای داخلی بر عملکرد و ارزش شرکت

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 45-68

علی ابراهیمی کردلر؛ وحید حسن بیگی؛ محمد غواصی کناری


70. بررسی رابطه سبزبودن زنجیره تأمین با ارزش شرکت‌های تولیدی

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 47-67

زهرا دیانتی دیلمی؛ مهسا غفاریان قدیم


71. تبیین ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها و تأثیرآن بر ریسک سقوط قیمت سهام

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 47-74

سید احمد موسوی؛ فرزین رضایی؛ فرهاد شاه ویسی


73. بررسی اثر شدت رقابت بازار محصول بر ارزش گذاری بازار از نگهداشت وجه نقد.

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 47-66

حسین فخاری؛ سید روح الله تقوی؛ مهدی بشیری جویباری


74. معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات حسابداری و بازده اضافی مطلق.

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 47-70

حمیده اثنی عشری؛ غلامحسین اسدی


75. بررسی رابطه ویژگی‌های کمیته حسابرسی و حق‌الزحمه خدمات حسابرسی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 47-64

محمد رضا عباس زاده؛ حسین فکور؛ مصطفی قناد