تعداد مقالات: 225
51. کیفیت حسابرسی و تقلب در صورت‌های مالی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 23-43

حسین اعتمادی؛ لیلا عبدلی


54. بررسی میزان تعامل رشته حسابداری با سایر علوم و رشته‌های دانشگاهی از بُعد پژوهشی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 25-44

غلامحسین مهدوی؛ عبدالمجید سرمدی نیا


55. مدلسازی پیش بینی وجه نقد آتی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 25-48

احمد احمدی؛ فرزانه نصیرزاده؛ محمدرضا عباس زاده


58. سیر تحول کتاب‌های درسی اصول حسابداری1 در ایران از سال 1340 تا 1390

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 27-58

منصور قادری آذر؛ احمد ناصری


59. تحلیل جریان علمی پژوهش‎های حسابرسی در پایگاه اطلاعاتی وب آو ساینس

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 25-46

سید علی حسینی؛ فاطمه گرامی راد؛ طیبه زارع زردینی


60. چارچوب مفهومی مبتنی بر اخلاق برای حسابداری و گزارشگری مالی

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 25-44

شکرالله خواجوی؛ عبدالمجید سرمدی نیا؛ علیرضا پورگودرزی


64. بررسی رابطه سبزبودن زنجیره تأمین با ارزش شرکت‌های تولیدی

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 47-67

زهرا دیانتی دیلمی؛ مهسا غفاریان قدیم


65. تبیین ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها و تأثیرآن بر ریسک سقوط قیمت سهام

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 47-74

سید احمد موسوی؛ فرزین رضایی؛ فرهاد شاه ویسی


66. بررسی تاثیر تورم و چرخه عملیاتی شرکت‌ها بر نگهداشت وجه نقد

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 53-68

محمد رضا عباس زاده؛ نوید پایدارمنش؛ متینا خرمی


68. بررسی رابطه بین تمرکز مشتری و حق‌الزحمه حسابرسی

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 45-60

ولی خدادادی؛ سجاد ویسی؛ علی چراغی نیا


69. بررسی عوامل مؤثر بر ساختار مالی شرکت‌های کوچک و متوسط

دوره 02، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 41-61

غلامحسین سلیمانی امیری؛ اکرم رام


70. بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در ارائه گزارشات حسابداری برای گرفتن تصمیم توسط مدیران شرکت

دوره 02، شماره 3، بهار 1391، صفحه 53-64

محسن دستگیر؛ مهدی علی نژاد ساروکلائی؛ اکبر رحیمی پور


72. بررسی اثرات پویای تکانه های قیمت طلا، نرخ واقعی ارز و قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام

دوره 02، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 52-70

مهدی مرادزاده فرد؛ نورالدین موسی زاده عباسی؛ اتابک شهباززاده


73. بررسی ارتباط بین شتاب سود با بازده سهام.

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 41-55

احمد بدری؛ فرهاد فضیلت؛ سعید شهابی


75. ارزشمداری اطلاعات حسابداری طی زمان.

دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 49-65

بیتا مشایخی؛ مریم قدس حسن آباد