51. تأثیر کیفیت افشاء بر رابطه ی بین محافظه‌کاری و هزینه ی سرمایه ی سهام عادی
دوره 02، شماره 6 ، زمستان 1391، ، صفحه 29-51

چکیده
  این تحقیق به بررسی تأثیر کیفیت افشاء بر رابطه­ی بین محافظه‌کاری و هزینه­ی سرمایه­ی سهام عادی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­پردازد. برای آزمون فرضیه­ها، نمونه­ای متشکل از 90 شرکت از بین شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال­های 1382 تا 1389 انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها، ...  بیشتر

52. تحلیل اثرات نرخ تورم، اندازه شرکت و پایداری سود بر مربوط بودن سود خالص

محمدعلی آقائی؛ حمیدرضا وفایی

دوره 1، شماره 1 ، تابستان 1393، ، صفحه 29-48

چکیده
  این پژوهش مربوط‌بودن سود خالص را در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می‌کند. محرک این مطالعه تحقیقات اخیر انجام گرفته پیرامون مربوط‌بودن سود خالص در بازارهای در حال ظهور می‌باشد. در ابتدا با استفاده از نمونه‌ای از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1384 تا 1388، مربوط‌بودن سود خالص بر اساس رگرسیون‌های پانل دیتا ...  بیشتر

53. بررسی تأثیرات هموارسازی سود بر جریانات نقدی و سود دوره آتی؛ با توجه به دو متغیر نوع صنعت و اندازه شرکت

حسین اعتمادی؛ مهران سلوری

دوره 02، شماره 5 ، پاییز 1391، ، صفحه 29-45

چکیده
  مطابق با یکی از طبقه بندی های مدیریت سود، مدیران یا به قصد تحریف و جهت منافع شخصی خود و یا به قصد انتقال اطلاعات اقدام به هموارسازی سود می نمایند که ما این کار را با بررسی رابطه بین سود دوره جاری با سود و جریانات نقد دوره های آتی انجام داده ایم. لذا این پژوهش بر آنست تا اثر هموارسازی سود را با توجه به دو متغیر اندازه شرکت و نوع صنعت بر پیش ...  بیشتر

54. بررسی تأثیر ویژگی‌های مدیریت بر ارزش و حجم معاملات سهام؛ با تأکید بر روش‌های داده‌کاوی

افسانه دلشاد؛ رضا تهرانی

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 29-59

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.10040.2401

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی‌های مدیریت بر ارزش و حجم معاملات سهام؛ با تأکید بر روش‌های داده‌کاوی می‌باشد.روش: پس از استخراج اطلاعات مالی ۱۶۵ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶، از مدل رگرسیون چندگانه با استفاده از الگوی داده‎های ‌ترکیبی و از روش‌های داده‌کاوی به عنوان روش آماری ...  بیشتر

55. تاثیر دوگانگی وطیفه مدیرعامل بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام

داریوش فروغی؛ امین ساکیانی

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 31-52

چکیده
  یکی از عواملی که منجر به سقوط قیمت سهام می‌شود اقدامات مدیران در راستای نگهداشت اخبار بد و عملکرد منفی در داخل شرکت است. در صورتی که مدیر شرکت دارای نقش دوگانه باشد با توجه به نفوذ و قدرتی که خواهد داشت بهتر می تواند اخبار بد شرکت را در راستای منافع خود انباشت نماید که این امر خود موجب افزایش  احتمال ریسک سقوط قیمت سهام می گردد. نقش ...  بیشتر

56. شناسایی موانع و مشکلات موجود در استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی کشور
دوره 01، شماره 1 ، پاییز 1390، ، صفحه 33-51

چکیده
  در دهه ی هشتاد قرن بیستم میلادی به علت ارتقای سطح مسؤولیت پاسخگویی دولت ها و سطح مطالبات شهروندی، دولت های کشورهای اروپایی به فکر تحول در سیستم مدیریت این قبیل نهادها افتادند که منجر به رویکرد مدیریت عمومی نوین بخش عمومی گردید. از این رو، شکل گیری نظام بودجه ریزی عملیاتی از زمانی آغاز گردید که پارادایم مدیریت عمومی نوین نیز مطرح و ...  بیشتر

57. تأثیر تمرکز مالکیت و مالکیت دولتی بر محافظه‌کاری حسابداری.

جواد رضازاده

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 33-72

چکیده
  محافظه‌کاری در حسابداری می‌تواند به صورت سازوکار به تعادل رساندن منافع مدیران و سهامداران شرکت بکار آید و عدم تقارن اطلاعاتی بین این دو گروه را کاهش دهد. بسیاری از تحقیقاتی که محافظه‌کاری را مورد آزمون قرار داده‌اند مربوط به کشور انگلستان و آمریکا است؛ در این کشورها مالکیت شرکتها به نوعی پراکندگی بیشتری دارد. اما، در کشورهای آسیایی ...  بیشتر

58. بررسی واکنش رفتاری بازار سهام بر اساس شکست روندهای افزایشی بلندمدت و کوتاه‎مدت معیارهای عملکردی شرکت در زمان کاهش سود نقدی

جواد نیک کار؛ ولی خدادادی؛ حسنعلی سینایی؛ حسن فرازمند

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 35-58

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2018.1438

چکیده
  چکیدههدف این پژوهش بررسی واکنش رفتاری بازار سهام، بر اساس شکست روندهای افزایشی بلندمدت و کوتاه‎مدت معیارهای عملکردی شرکت (شامل؛ سود هر سهم، سود عملیاتی هر سهم، جریان وجه نقد عملیاتی هر سهم و رشد خالص دارایی‎های تعدیل شده هر سهم بر حسب تورم) در زمان کاهش سود نقدی است. بدین منظور چهار فرضیة برای بررسی این موضوع تدوین و داده‎های ...  بیشتر

59. ارزیابی سودمندی اطلاعات ارائه شده در صورت های مالی صندوق های بازنشستگی

سمیرا بهزادپور؛ علی رحمانی

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 37-74

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.9800.2355

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش بررسی سودمندی اطلاعات حاصل از بکارگیری استاندارد 27 می باشد.روش: رویکرد پژوهش ارزیابی پس از اجرا و روش پژوهش ترکیبی می باشد؛ بدین صورت که داده ها با استفاده از دو ابراز پرسشنامه و مصاحبه گردآوری شده است.یافته ها: فرمت صورت های مالی، ترتیب ارائه اجزای آن، اندازه گیری تعهدات مزایای بازنشستگی و حق بیمه های دریافتنی، نحوه ...  بیشتر

60. بررسی تاثیر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت واقعی سود بر ریسک سقوط قیمت سهام

محمدحسین ستایش؛ رضا تقی زاده؛ محمد جوکار

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 44-23

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت واقعی سود بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای تحقق هدف‌های پژوهش شش فرضیه تدوین شده است که تاثیر مدیریت سود بر ریسک سقوط قیمت سهام شرکت‌ها را مورد آزمون قرار می‌دهد. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه‌های مطرح ...  بیشتر

61. بررسی عوامل مؤثر بر ساختار مالی شرکت‌های کوچک و متوسط

غلامحسین سلیمانی امیری؛ اکرم رام

دوره 02، شماره 4 ، تابستان 1391، ، صفحه 41-61

چکیده
  شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری جدید و نیز تأمین مالی پروژه‌های خود احتیاج به منابع مالی دارند و به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران، می‌بایست بهترین ترکیب منابع یا همان ساختار سرمایه شرکت را مشخص نمایند. چگونگی تأمین مالی دارایی‌های شرکت برای افراد و مؤسسات ذینفع نیز درخور توجه است و اینکه شرکت‌ها در خصوص نحوه تأمین مالی دارایی‌های ...  بیشتر

62. بررسی ارتباط بین شتاب سود با بازده سهام.

احمد بدری؛ فرهاد فضیلت؛ سعید شهابی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز 1393، ، صفحه 41-55

چکیده
  مطابق مدل های ارزشیابی بر مبنای سود، قیمت سهام تابعی از سودهای آتی، رشد سودهای آتی و بازده مورد انتطار می باشد.این تحقیق، به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا تغییرات در رشد سود که به آن شتاب سود گفته می شود در خصوص سودهای آتی و بازده سهام اطلاعاتی را منتقل می کند؟ در این راستا آزمون فرضیه ها بر اساس داده های مربوط به 340 سال/ شرکت برای ...  بیشتر

63. بررسی رابطه بین تغییرات سطح افشای مسائل اجتماعی و زیست محیطی با شاخص‌های سودآوری با استفاده از شاخص KLD

حسین شفیعی؛ احمد خدامی پور؛ محسن دستگیر

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 43-64

چکیده
  امروزه علاوه بر اطلاعات مالی ارائه شده، گروه‌های مختلف، متقاضی اطلاعات مازاد دیگری در زمینه‌ی اطلاعات غیر مالی می‌باشند. این گروه‌ها، خواهان اطلاعات متفاوتی در زمینه نیروی کار و مسائل مرتبط با محیط زیست می‌باشند. انجام امور مرتبط با این مسائل توسط شرکت‌ها، و افشای آن برای استفاده‌کنندگان، هزینه‌هایی را به شرکت‌ها تحمیل، و ...  بیشتر

64. بررسی رابطه بین تمرکز مشتری و حق‌الزحمه حسابرسی

ولی خدادادی؛ سجاد ویسی؛ علی چراغی نیا

دوره 4، شماره 1 ، بهار 1396، ، صفحه 45-60

چکیده
  امروزه در محیط کسب و کار جلب رضایت مشتری در دستیابی سازمان‌ها به اهدافشان نقشی مهم و اساسی دارد. اما نمی-توان گفت که همه‌ی مشتریان به یک اندازه در موفقیت سازمان نقش دارند و نکته‌ای که در مطالعات مدیریت ارتباط با مشتری بر آن تأکید می‌شود، مسأله تمرکز مشتری است. بنابراین، این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین تمرکز مشتری و حق‌الزحمه حسابرسی ...  بیشتر

65. مقایسه توان توضیحی مدل های پیش بینی بازده در بورس اوراق بهادار تهران

موسی بزرگ اصل؛ میر سجاد مسجد موسوی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 45-64

چکیده
  در این تحقیق توان توضیحی سه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل سه عاملی و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ مورد مقایسه و آزمون قرار گرفت. دوره زمانی این تحقیق از سال 1382 تا 1394 بوده و در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. نتایج آزمون ونگ نشان داد که تفاوت معنی دار در تبیین بازده توسط مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل پنج عاملی ...  بیشتر

66. بررسی تأثیر نقاط ضعف کنترلهای داخلی بر عملکرد و ارزش شرکت

علی ابراهیمی کردلر؛ وحید حسن بیگی؛ محمد غواصی کناری

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 45-68

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2018.1511

چکیده
  تحقیق حاضر به بررسی تأثیر نقاط ضعف کنترل های داخلی بر عملکرد و ارزش شرکت در بین 93 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1394 می پردازد. مطالعه در این زمینه می تواند شکاف موجود در ادبیات این حوزه را کاهش دهد و همچنین شواهدی از تأثیر دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار را در اختیار بگذارد. در این تحقیق ...  بیشتر

67. بررسی نیاز به تدوین استانداردهای حسابداری برای بنگاه‌های کوچک و متوسط از دیدگاه ممیزان مالیاتی و حسابرسان مستقل

محمد رضا بهمنش؛ محمد رضا عباس زاده؛ بهزاد کاردان

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 45-73

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.10088.2409

چکیده
  هدف:هدف از تحقیق حاضر این است که نیازبه تدوین استانداردهای حسابداری برای بنگاه‌های کوچک و متوسط را از دیدگاه ممیزان مالیاتی و حسابرسان مستقل موردبررسی قرار دهد.   روش:روش تحقیق جهت جمع‌آوری اطلاعات، مصاحبه و پرسشنامه بوده و نیاز از طریق اندازه‌گیری شکاف بین استانداردهای موجود و تدوین استانداردهای جدید محاسبه‌شده است. جامعه ...  بیشتر

68. محتوای اطلاعاتی نوسانات توضیح داده نشده ی بازده سهام
دوره 01، شماره 2 ، زمستان 1390، ، صفحه 46-61

چکیده
  بررسی رابطه ی بین ریسک و بازده و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازده موضوعی است که همواره مورد توجه محققان حوزه ی مالی بوده است. در سال های اخیر توان تبیین پایین مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای باعث شده است که شناسایی دیگر عوامل مؤثر بر بازدهی اهمیت یابد. مدل سه عاملی فاما و فرنچ دو عامل دیگر مؤثر بر بازدهی را شناسایی نموده است، ولی ...  بیشتر

69. مقایسه ی توان تبیین قیمت سهام توسط سرمایه ی فکری و سود حسابداری
دوره 02، شماره 5 ، پاییز 1391، ، صفحه 46-64

چکیده
   روند رو به کاهش توان اطلاعات حسابداری، بویژه سود حسابداری، در تبیین قیمت سهام و افزایش روز افزون محتوای اطلاعاتی سرمایه فکری از جمله مباحثی هستند که امروزه در تحقیقات متعددی به آن­ها اشاره می­شود. پژوهشگران علت این تغییرات را ورود به اقتصاد دانش محور، جایگزینی دانش با سرمایه­های فیزیکی و مالی و افزایش نسبت ارزش بازار به ارزش ...  بیشتر

70. بررسی رابطه سبزبودن زنجیره تأمین با ارزش شرکت‌های تولیدی

زهرا دیانتی دیلمی؛ مهسا غفاریان قدیم

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 47-67

چکیده
  رشد فزاینده نگرانی‌های زیست محیطی در طی دهه‌ی اخیر باعث افزایش تلاش‌هایی در جهت سرمایه‌گذاری پایدار در جهان صنعتی گشته است. فعالیت‌های صورت گرفته در این زمینه بر کسب و کار تجاری شرکت‌ها تأثیرگذارند زیرا سرمایه‌گذاران قادر به درک فعالیت‌های زیست محیطی صورت پذیرفته در طی زنجیره تأمین شرکت می‌باشند. تمرکز اصلی این تحقیق بر بررسی ...  بیشتر

71. تبیین ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها و تأثیرآن بر ریسک سقوط قیمت سهام

سید احمد موسوی؛ فرزین رضایی؛ فرهاد شاه ویسی

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 47-74

چکیده
  هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر و تبیین الگوی گزارشگری مسئولیت اجتماعی شرکت ها و تأثیر ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بر ریسک سقوط قیمت سهام است. برای دستیابی به این هدف، با بکارگیری ابعاد مختلف مسئولیت اجتماعی مبتنی بر نظریه کارول، شاخص هایی برای ابعاد اقتصادی، قانونی، اخلاقی، محیطی و اجتماعی در نظرگرفته شد و با بکارگیری ...  بیشتر

72. جهت حساسیت جریان وجه نقد عملیاتی به مانده وجه نقد و محدودیت دسترسی به منابع مالی و تأثیر سهامداران نهادی بر آن.

شهناز مشایخ؛ نازیلا باقری

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 47-69

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی تغییرات سطوح نگهداری وجه نقد در قبال تغییرات در جریان‌های نقدی مثبت و منفی واحد تجاری و همچنین در شرکت‌های با محدودیت در دسترسی به منابع می‌باشد. علاوه بر آن، تأثیر سهامداران نهادی به عنوان یکی از مکانیزم‌های نظارتی حاکمیت شرکتی بر حساسیت جریان نقدی وجه نقد نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. به بیان دیگر، آیا سهامداران ...  بیشتر

73. بررسی اثر شدت رقابت بازار محصول بر ارزش گذاری بازار از نگهداشت وجه نقد.

حسین فخاری؛ سید روح الله تقوی؛ مهدی بشیری جویباری

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 47-66

چکیده
  نگهداشت وجه نقد با توجه به ماهیت سیال بودن آن می تواند نقش راهبردی در حصول اطمینان از توانایی شرکتها در شرایط عدم اطمینانی بازار داشته باشد. در این تحقیق، ارزش نگهداشت وجه نقد شرکت ها در محیطی با افزایش شدت رقابت در بازار محصول بررسی می گردد. بر همین این اساس، تعداد ۱۵۹ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی ۱۳۸۵ ...  بیشتر

74. معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات حسابداری و بازده اضافی مطلق.

حمیده اثنی عشری؛ غلامحسین اسدی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 47-70

چکیده
  در این پژوهش، رابطه بین معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات از بُعد دقت (سود) (پایداری، پیش‌بینی‌پذیری، هموارسازی، مربوط‌بودن، آگاهی‌دهندگی، بهنگام‌بودن، محافظه‌کاری و شفافیت) و بازده اضافی مطلق به عنوان یکی از اثرات کیفیت اطلاعات بررسی شد. بدین منظور، معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات به پشتوانه ادبیات نظری و با استفاده از مدل‌های متداول ...  بیشتر

75. بررسی رابطه ویژگی‌های کمیته حسابرسی و حق‌الزحمه خدمات حسابرسی

محمد رضا عباس زاده؛ حسین فکور؛ مصطفی قناد

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 47-64

چکیده
  نقش کمیته حسابرسی در نظام راهبری شرکت، یکی از موضوعاتی است که نهادهای نظارتی بیش از پیش به آن توجه دارند. کمیته حسابرسی به عنوان مسئول اجرای نظارت بر کار حسابرسان، نقش موثری در تعیین حجم و حدود رسیدگی های حسابرسان داشته و همچنین مطابق با منشور کمیته حسابرسی، مسئولیت تعیین حق‌الزحمه حسابرسان را نیز برعهده دارد. از این‌رو، هدف پژوهش ...  بیشتر