آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1749
تعداد پذیرش 211
تعداد عدم پذیرش 1340

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقالات 240
تعداد مشاهده مقاله 321864
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 267414
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 293 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 74 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 83 روز
درصد پذیرش 12 %