تحلیل اثرات نرخ تورم، اندازه شرکت و پایداری سود بر مربوط بودن سود خالص

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

این پژوهش مربوط‌بودن سود خالص را در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می‌کند. محرک این مطالعه تحقیقات اخیر انجام گرفته پیرامون مربوط‌بودن سود خالص در بازارهای در حال ظهور می‌باشد. در ابتدا با استفاده از نمونه‌ای از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1384 تا 1388، مربوط‌بودن سود خالص بر اساس رگرسیون‌های پانل دیتا و مدل بازده ساده آزمون می‌شود. سپس تأثیر عوامل تورم، اندازه شرکت و پایداری سود را به طور جداگانه بر مربوط‌بودن سود خالص بررسی می‌کنیم.
نتایج نشان می‌دهد که سطح مربوط‌بودن سود خالص در ایران، از سطوح گزارش شده توسط مطالعات انجام گرفته در بیشتر بازارهای بالغ بالاتر است. تورم موجود در دوره پژوهش، باعث کاهش در مربوط‌بودن سود خالص گردیده است. در حالیکه سود خالص در شرکت‌های بزرگ و کوچک رابطه معنی‌داری با بازده بازار سهام دارد، سرمایه‌گذاران ارزش بیشتری برای سود شرکت‌های بزرگ قائلند. در نهایت دریافتیم که سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، بین سود شرکت‌هایی که اجزاء بادوام کمتری دارند و سود آنهایی که اجزاء بادوام بیشتری دارند تفاوتی قائل نشده و صرفاً رقم نهایی را مورد توجه قرار می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Inflation Rate, Firm Size and Earnings Persistence Effects on Value Relevance of Earnings

چکیده [English]

This study investigates the value relevance of earnings on the Tehran Stock Exchange (TSE). The study is motivated by the recent value relevance litterateur in emerging markets. At first, using a sample of listed firms in the TSE from 2005 to 2009, we examined the value relevance of earnings based on a return model and panel data regressions. Then, we addressed three questions on the value relevance of earnings. First, regarding the high levels of inflation in Iran, we examined its effect on the value relevance of earnings. Second, we investigated whether the firm size (measured by natural logarithm of market value) affects value relevance of earnings. Finally, using a ratio (operating income over pretax income), we examined the effect of earnings persistence on value relevance of earnings.
Results show that the level of value relevance in Iran is higher than levels reported by studies conducted on more mature markets. The inflationary conditions during the period under study resulted in lower value relevance of earnings. While there is a significant relationship between accounting earnings and market returns in both small and large firms, investors place more weight on earnings in large firms. Finally, we found that investors in the TSE don’t distinguish companies that have more persistent earnings from those have less, and they only consider the final number.

کلیدواژه‌ها [English]

  • value relevance of earnings
  • inflation
  • Firm Size
  • earnings persistence