تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 210
تعداد نویسندگان 386
تعداد مشاهده مقاله 282,242
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 221,300
نسبت مشاهده بر مقاله 1344.01
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1053.81
تعداد مقالات ارسال شده 1,575
تعداد مقالات رد شده 1,211
درصد عدم پذیرش 77
تعداد مقالات پذیرفته شده 181
درصد پذیرش 11
تعداد پایگاه های نمایه شده 6
تعداد داوران 139

این مجله بر اساس نامه­ی شماره­ی52645/3//3 روز 19/09/1392 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تاییدیه شماره 189595/18/3/ روز 15/10/1393 از شماره اول تابستان 1393دارای درجه علمی-پژوهشی است.

«دانش حسابداری مالی »، نشریه‌ای است با رویکرد علمی که با رسالت توسعه حسابداری در کشور، شناسایی مسائل حسابداری و حسابرسی سازمان‌های ایران و ارائه راهکار برای آن، مقاله‌های علمی در حوزه حسابداری را به صورت فصلنامه منتشر می‌کند. مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه، به چاپ می‌رسند.

صاحب امتیاز این فصلنامه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) و نیروی انسانی شامل مدیر مسئول، سردبیر و کارشناس اجرایی است.

از‌ استادان و پژوهشگران گرامی تقاضا می‌شود برای ارسال مقالات خود با مراجعه به این سایت‌، ثبت‌نام و مقاله خود را بر اساس راهنمای تدوین تنظیم و ارسال کنند. به این­ ترتیب مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی با دفتر نشریه لزومی نخواهد داشت و کلیه ارتباطات با نویسندگان و داوران محترم از طریق این سامانه انجام خواهد گرفت.

 شناسه  و رایانامه سردبیر فصلنامه دانش حسابداری مالی در سایت همانند جو:

شناسه: wv4Yg

رایانامه سردبیر: gkordestani2018@gmail.com

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 22، پاییز 1398، صفحه 1-242 

6. ویژگی های شخصیتی، هوش مالی مدیران و عملکرد شرکت

صفحه 141-165

محمد خطیری؛ یوسف تقی پوریان؛ رضا غلامی جمکرانی؛ حسین جهانگیر نیا


8. استراتژی شرکت‌ها در انتخاب رویکردهای مدیریت سود: کاهش ریسک یا افزایش ارزش سهام

صفحه 189-213

محمد فیروزیان نژاد؛ محمد رمضان احمدی؛ علیرضا جرجرزاده؛ احمد کعب عمیر


9. عملکرد مالی و ارزش شرکت‌ها‌: نقش افشا اطلاعات پایداری

صفحه 215-242

حسین جعفری جم؛ فائزه علی عسگری؛ حمید زارعی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2676-6205
شاپا الکترونیکی
2676-6213

بانک ها و نمایه نامه ها