تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 29
تعداد مقالات 218
تعداد نویسندگان 404
تعداد مشاهده مقاله 285,962
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 225,260
نسبت مشاهده بر مقاله 1311.75
نسبت دریافت فایل بر مقاله 1033.3
تعداد مقالات ارسال شده 1,589
تعداد مقالات رد شده 1,221
درصد عدم پذیرش 77
تعداد مقالات پذیرفته شده 192
درصد پذیرش 12
تعداد پایگاه های نمایه شده 6
تعداد داوران 140

این مجله بر اساس نامه­ی شماره­ی52645/3//3 روز 19/09/1392 کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تاییدیه شماره 189595/18/3/ روز 15/10/1393 از شماره اول تابستان 1393دارای درجه علمی-پژوهشی است.

«دانش حسابداری مالی »، نشریه‌ای است با رویکرد علمی که با رسالت توسعه حسابداری در کشور، شناسایی مسائل حسابداری و حسابرسی سازمان‌های ایران و ارائه راهکار برای آن، مقاله‌های علمی در حوزه حسابداری را به صورت فصلنامه منتشر می‌کند. مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه، به چاپ می‌رسند.

صاحب امتیاز این فصلنامه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) و نیروی انسانی شامل مدیر مسئول، سردبیر و کارشناس اجرایی است.

از‌ استادان و پژوهشگران گرامی تقاضا می‌شود برای ارسال مقالات خود با مراجعه به این سایت‌، ثبت‌نام و مقاله خود را بر اساس راهنمای تدوین تنظیم و ارسال کنند. به این­ ترتیب مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی با دفتر نشریه لزومی نخواهد داشت و کلیه ارتباطات با نویسندگان و داوران محترم از طریق این سامانه انجام خواهد گرفت.

 شناسه  و رایانامه سردبیر فصلنامه دانش حسابداری مالی در سایت همانند جو:

شناسه: wv4Yg

رایانامه سردبیر: gkordestani2018@gmail.com

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 23، زمستان 1398، صفحه 1-204 

7. توانایی مدیریت و کیفیت محیط اطلاعاتی شرکت

صفحه 157-177

دکتر یاسر رضائی پیته نوئی؛ مهدی صفری گرایلی


8. چالش‌های ایمن‌سازی گزارشگری مالی در ایران: رویکرد نظریه‌پردازی زمینه بنیان

صفحه 179-204

قادر داداش زاده؛ حیدر محمدزاده سالطهl؛ رضوان حجازی؛ هوشنگ تقی زاده


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

مدیر مسئول سردبیر اعضای هیات تحریریه کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2676-6205
شاپا الکترونیکی
2676-6213

بانک ها و نمایه نامه ها