تعداد مقالات: 225
201. تأثیر قابلیت مقایسه سود و اجزای نقدی و تعهدی آن بر عدم‌تقارن اطلاعاتی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 143-160

عالیه قربانی؛ افسانه سروش یار


202. تأثیر بحران مالی بر احتمال گزارشگری متقلبانه و ارزش سهام

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 145-168

علی کارشناسان؛ علی بهرامی نسب؛ رضا ممشلی


203. گردش شرکای مؤسسۀ حسابرسی، کیفیت سود و محافظه‌کاری

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 151-173

محمد کاشانی پور؛ محمدعلی رجب بیکی؛ محمد جندقی قمی


204. بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر درماندگی مالی با تاکید بر انعطاف‌پذیری مالی

دوره 5، شماره 1، بهار 1397، صفحه 153-180

پری چالاکی؛ غلامرضا منصورفر؛ امیر کرمی


205. توانایی مدیریت و کیفیت محیط اطلاعاتی شرکت

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 157-177

دکتر یاسر رضائی پیته نوئی؛ مهدی صفری گرایلی


206. تأثیر خوش‌بینی و بدبینی مدیران بر مدیریت سود

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 157-180

حامد رضازاده؛ عسگر پاک مرام؛ جمال بحری ثالث؛ رسول عبدی


207. بررسی رابطه بین هزینه تأمین مالی و بازده مازاد با اثر تعدیلگری فرصت‌های سرمایه‌گذاری

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 161-183

پرویز پیری؛ علی آشتاب؛ معصومه رسولی


211. رابطه بین حاکمیت شرکتی و ریسک شرکت: نقش تعدیل کننده مسئولیت اجتماعی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 135-151

علی ترشیزی؛ حمید رضا بزاززاده تربتی


214. بررسی تأثیر بکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر بر عدم تقارن اطلاعاتی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 169-191

زینب زحمتکش؛ محمود معین الدین؛ مهدی ناظمی اردکانی


215. چالش‌های ایمن‌سازی گزارشگری مالی در ایران: رویکرد نظریه‌پردازی زمینه بنیان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 179-204

قادر داداش زاده؛ حیدر محمدزاده سالطهl؛ رضوان حجازی؛ هوشنگ تقی زاده


216. تنوع شرکتی و ریسک ورشکستگی؛ با تاکید بر راهبردهای تمایز و رهبری هزینه

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 185-213

ایمان داداشی؛ زهرا امیری لولاکی


217. استراتژی شرکت‌ها در انتخاب رویکردهای مدیریت سود: کاهش ریسک یا افزایش ارزش سهام

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 189-213

محمد فیروزیان نژاد؛ محمد رمضان احمدی؛ علیرضا جرجرزاده؛ احمد کعب عمیر


218. توان مدیریتی و هموارسازی سود نقدی: رویکرد پویا

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 211-238

عباس افلاطونی


219. انحراف اهرم مالی از اهرم هدف و هزینه حقوق صاحبان سهام

دوره 5، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 153-181

مریم دولو؛ امیر ونکی


221. بررسی رابطه هموارسازی سود و ریسک غیرسیستماتیک و گردش مدیرعامل

دوره 5، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 193-224

محمد امید اخگر؛ زهرا محمودی


222. تاثیر راهبرد تنوع بخشی بر مدیریت سود

دوره 6، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 215-234

حسین بستانی


223. عملکرد مالی و ارزش شرکت‌ها‌: نقش افشا اطلاعات پایداری

دوره 6، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 215-242

حسین جعفری جم؛ فائزه علی عسگری؛ حمید زارعی


224. بررسی کارایی بازار سرمایه در تحلیل اطلاعات اجزای نقدی سود حسابداری

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 239-265

لیلا لک؛ اله کرم صالحی؛ مهدی بصیرت


225. بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات از دیدگاه حسابرسان داخلی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 189-215

سحر سپاسی؛ علی اصغر انواری رستمی؛ زینب خواجوی