توان مدیریتی و هموارسازی سود نقدی: رویکرد پویا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

هدف: پرداخت‌های ناهموار و ناپایدار سود نقدی می‌تواند تصویری پُرریسک از شرکت به سهامداران ارائه نماید و هزینۀ تأمین مالی از بازار سرمایه را برای شرکت افزایش دهد. هدف این پژوهش، بررسی رابطۀ بین توان مدیریتی و میزان هموارسازی سود نقدی است.

روش: در این پژوهش، با بکارگیری داده‌های 148 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 1396-1386 و استفاده از روش داده‌های ترکیبی پویا، میزان هموارسازی سود نقدی در شرکت‌هایی با توان مدیریتی بالا و پایین مقایسه گردیده است.

یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد، در مقایسه با شرکت‌هایی با توان مدیریتی اندک، در شرکت‌هایی که توان مدیریتی بالایی دارند، درجۀ هموارسازی سود نقدی به‌صورت معناداری، کمتر است. نتایج تکمیلی با رویکرد گشتاورهای تعمیم‌یافتۀ تفاضل‌گیری‌شده، با یافته‌های اصلی پژوهش همخوانی دارد.

نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش بیانگر آن است که مدیران تواناتر تمایل کمتری به هموارسازی سود نقدی دارند. این موضوع با مفاهیم مطرح در نظریۀ علامت‌دهی، سازگار نیست.

دانش‌افزایی: پژوهش حاضر برای نخستین بار درجۀ هموارسازی سود نقدی را در شرکت‌هایی با توانایی مدیریتی اندک و زیاد مقایسه کرده و از این منظر به آزمون نظریۀ علامت‌دهی اقدام نموده است. یافته‌های پژوهش حاضر به توسعۀ ادبیات مربوط به سود نقدی و نظریه‌های مربوط به آن کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Managerial Ability and Dividends Smoothing: A Dynamic Approach

نویسنده [English]

  • Abbas Aflatooni
Assistant Professor of Accounting, Department of Accounting, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu-Ali Sina University of Hamedan
چکیده [English]

Objective: Irregular and un-persistent dividends payments can provide a risky image of a firm and increase the costs of financing from the capital markets. This paper is aimed to examine the relationship between managerial ability and dividends smoothing.

Methods: Using data from 148 firms listed in Tehran Stock Exchange during 2007-2017 and applying dynamic panel data approach, this research compares the dividends smoothing in firms with high and low managerial ability.

Results: The research results show that compared with other firms, firms with a higher level of managerial ability have a lower degree of dividends smoothing. The complementary results using differenced generalized method of moments are consistent with the research main findings.

Conclusion: Our findings confirm that the more capable managers have the lower tendency to smooth firms’ dividend. These findings are not consistent with the concepts presented in the signaling theory.

Contribution: For the first time, this research compares the dividends smoothing in firms with high and low managerial ability, and from this perspective tests the signaling theory. The research findings can help to develop the dividends literature and related theories.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dividends smoothing
  • Generalized method of moments (GMM)
  • Managerial ability
  • Signaling theory
  • System estimator
1. اسدی، غلامحسن.، کاظمی، کاظم. (1397). بررسی رابطۀ ریسک سقوط قیمت سهام با استفاده از معیار چولگی منفی بازده سهام و سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. چشم‌انداز مدیریت مالی، 8(22): 9-28.

2. افلاطونی، عباس. (1397). اقتصادسنجی در پژوهش‌های مالی و حسابداری با نرم‌افزار EViews. تهران، نشر ترمه.

3. ایزدی‎نیا، ناصر.، سلطانی، اصغر.، علینقیان، نسرین. (1388)، ارزیابی عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 7(26): 139-155.

4. بزرگ اصل، موسی.، سرافراز اردکانی، علی. (1388). ارتباط بین سیاست پایدار سود تقسیمی با بازده سهام شرکت‌ها. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 7(25): 105-125.

5. پورحیدری، امید.، محمدی، امیر.، رحیمی، علیرضا. (1388). بررسی پایداری خط‌مشی تقسیم سود در شرکت‎های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 1(1): 96-111.

6. تهرانی، رضا.، شمس، شهاب الدین. (1382). محاسبه سرعت تعدیل تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بررسی رابطه آن با رشد بازده سهام. تحقیقات مالی، 5(1): 51-72.

7. تهرانی، رضا.، فیروزی، رضا. (1392). شناسایی و تبیین عوامل و فاکتورهای تأثیرگذار بر سرعت تعدیل سود تقسیمی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و تعیین شدّت رابطه بین متوسط عایدی و سرعت تعدیل سود تقسیمی در صنعت سیمان، ششمین کنفرانس توسعه نظام مالی در ایران.

8. ثقفی، علی.، کردستانی، غلامرضا. (1383). بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی. بررسی‌های حسابداری وحسابرسی، 11(3): 51-72.

9. جبارزاده کنگرلوئی، سعید.، متوسل، مرتضی. (1391). تئوری ارضای سهامدار و شناسایی عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رگرسیون توبیت. دانش سرمایه‌گذاری، 1(3): 81-104.

جهانخانی، علی.، قربانی، سعید. (1384). شناسایی و تبیین عوامل تعیین‌کننده سیاست تقسیم سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، 7(2): 27-48.حجازی، رضوان.، فصیحی، صغری.، کرمشاهی، بهنام. (1396). بررسی تاثیر توانایی مدیران بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 14(54): 73-94.حسنی القار، مسعود.، مرفوع، محمد. (1396). بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر سیاست تقسیم سود. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 6(3): 103-129.

13. خواجوی، شکرالله.، قدیریان آرانی، محمدحسین. (1397). توانایی مدیران، عملکرد مالی و خطر ورشکستگی. دانش حسابداری، 9(1): 35-61.

خواجوی، شکرالله.، ممتازیان، علیرضا.، دهقانی سعدی، علی اصغر. (1395). بررسی اثرگذاری قابلیت‌های مدیران بر اجتناب از پرداخت مالیات شرکت‌ها. دانش حسابداری مالی، 3(3): 23-45.

خوشنود، مهدی.، فرخنده، مهسا. (1394). بررسی رابطۀ بین نقدشوندگی سهام و جریان نقدی آزاد در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار. چشم‌انداز مدیریت مالی، 5(11): 107-124.

رامشه، منیژه.، قره‌خانی، محسن. (1397). سرعت تعدیل اهرم در بورس اوراق بهادار تهران. چشم‌انداز مدیریت مالی، 8(22): 113-134.

صراف، فاطمه.، چاووشی طهرانی، منصوره. (1395). رابطۀ سیاست‌های تقسیم سود شرکت‌ها با عرضه‌کنندگان و مشتریان عمده کالا و خدمات. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 8(32): 29-48.

علوی طبری، سیدحسین.، مجتهدزاده، ویدا.، سلیمانی امیری، غلامرضا.، عاملی، یلدا. (1388). رابطه کیفیت سود و سود تقسیمی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری وحسابرسی, 16(3): 93-106.

کردستانی، غلامرضا. (1388). آزمون تجربی فرضیۀ پیام‌رسانی سود نقدی در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت‌های حسابداری، 1(1): 129-145.

کردستانی، غلامرضا.، نصیری، محمود.، رحیم‌پور، محمد. (1389). تئوری‌های پرداخت سود، پیام‌دهی و عملکرد عملیاتی شرکت متعاقب تغییرات سود نقدی. پژوهش‌های حسابداری مالی، 2(1): 63-76.

محمودی، وحید.، محقق، هادی. (1390)، بررسی واکنش بازار بورس اوراق بهادار تهران نسبت به انحرافات اساسی از روند تقسیم سود سهام. بررسی‎های حسابداری و حسابرسی، 18(66): 29-40.

ممتازیان، علیرضا.، کاظم‌نژاد، مصطفی. (1395). بررسی رابطه بین قابلیت‌های مدیریت و معیارهای عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها: مطالعه تجربی شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 5(4): 65-88.

منصورفر، غلامرضا.، دیدار، حمزه.، حسین پور، وحید. (1394). بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، 7(1): 37-54.