دوره 10 (1402)
دوره 9 (1401)
دوره 8 (1400)
دوره 7 (1399)
دوره 6 (1398)
دوره 5 (1397)
دوره 4 (1396)
دوره 3 (1395)
دوره 2 (1394)
دوره 1 (1393)
دوره 02 (1391)
دوره 01 (1390)

                            اطلاعات آماری نشریه

 

نشریه دانش حسابداری مالی، فصلنامه ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که توسط دانشگاه بین المللی امام خمینی از آذر 1390،منـتشر می‌شود. نشریه دانش حسابداری مالی، نشریه ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که به صورت فصلنامه منتشر می شود و از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده نموده و یافته های پژوهشی در  حوزه " حسابداری مالی, حسابرسی, مالی شرکتی و حسابداری بین المللی" را منتشر می کند. این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می نماید. همه مقالات ارسالی با نرم افزار مشابهت یاب همیاب بررسی می شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل گردیده و پس از آن به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرند. در حال حاضر نشریه از طریق پایگاه های اطلاعات علمی معتبر کشور مانند پورتال نشریات علمی کشور، بانک اطلاعات نشریات کشور و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی در اختیار علاقمندان به موضوعات حسابداری مالی قرار می گیرد. (مطالعه بیشتر)

مقاله پژوهشی