قزوین- دانشگاه بین المللی امام خمینی«ره»- دانشکده­ی علوم اجتماعی- دفتر فصلنامه­ی دانش حسابداری مالی  – کد پستی 16818- 34149- صندوق پستی 288

  تلفکس:33901635-028 تلفن:33901635-028-98+

تارنما: http://jfak.journals.ikiu.ac.ir 

پست الکترونیکی:

info@jfak.journals.ikiu.ac.ir

 

 

 

 به استحضار نویسندگان محترم می رساند، جهت پیگیری مقالات ارسالی از ساعت 1 الی 3 با دفتر فصلنامه تماس حاصل فرمایید


فقط حروف (غیر عددی) را وارد وارد کنید.
CAPTCHA Image