نشریه دانش حسابداری مالی، فصلنامه ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که توسط دانشگاه بین المللی امام خمینی از آذر 1390،منـتشر می‌شود. نشریه دانش حسابداری مالی، نشریه ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که به صورت فصلنامه منتشر می شود و از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده نموده و یافته های پژوهشی در  حوزه " حسابداری مالی, حسابرسی, مالی شرکتی و حسابداری بین المللی" را منتشر می کند. این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می نماید. همه مقالات ارسالی با نرم افزار مشابهت یاب همیاب بررسی می شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل گردیده و پس از آن به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرند. سیاست های مالی

هزینه های پردازش مقاله

هزینه‌ی چاپ مقاله در این نشریه چهار میلیون و پانصد هزار ریال است که بر اساس آیین نامه وزارت علوم تحقیقات و فناوری به شماره 16042 مورخ 1400/2/1 در دو مرحله به شرح ذیل دریافت می‌شود.

هزینه داوری اولیه

(ریال)

هزینه چاپ نهایی مقاله

 (ریال)

شماره حساب

شناسه واریز

صاحب حساب

 2/000/000

 2/500/000

4001071303006607

 

354114800140028956619690010444

 

حساب درآمد اختصاصی معاونت پژوهشی


هزینه اشتراک

نشریه دانش حسابداری مالی به عنوان یک مجله الکترونیکی با دسترسی آزاد منتشر می شود، بنابراین هیچ هزینه اشتراکی برای مخاطبان وجود ندارد.


سیاست های دسترسی باز

نشریه دانش حسابداری مالی تحت شرایط و معیارهای مجوز    Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License ( CCBy-NC 4.0)

  منتشر می شود و دارندگان مجوز فقط برای مقاصد غیر تجاری امکان کپی، نشر، نمایش و اجرا اثر و آثار اشتقاقی را دارند.

 

سیاست های انتشار

نشریه دانش حسابداری مالی پیرو کمیته اخلاق نشر (COPE)  است و مطابق با قوانین اخلاقی با بالاترین استانداردهای اخلاقی مطابقت دارد.


ویژگی های اصلی نشریه: 

 • صاحب امتیاز : دانشگاه بین‌المللی امام خمینی
 • توالی انتشار: فصلنامه
 • ماه و سال آغاز انتشار: آذر ماه 1390
 • نوع مقاله: پژوهشی
 • زبان: فارسی  (چکیده انگلیسی)
 • نوع داوری: دو سو ناشناس
 • میانگین زمان داوری:  حداقل 3هفته
 • بازه زمانی بررسی اولیه مقالات: حداکثر 7  روز
 • نوع انتشار: الکترونیکی
 • هزینه بررسی و انتشار: دارد
 • سال آغاز انتشار: 1390
 • نرخ پذیرش مقالات: 14 درصد
 • دسترسی به متن مقالات: دسترسی باز

  مدیر مسئول:  حمید حقیقت

  سردبیر : غلامرضا کردستانی

  مدیراجرایی: معصومه صالحی

 •  شاپا الکترونیکی: 2676-6213

اطلاعات تماس

عنوان نشریه: دانش حسابداری مالی  

ناشر: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

وبسایت: https://jfak.journals.ikiu.ac.ir

ایمیل نشریه:  info@jfak.journals.ikiu.ac.ir

ایمیل سردبیر: kordestani@soc.ikiu.ac.ir 

ایمیل مدیر اجرایی: salehi_masom64@yahoo.com