آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 46
تعداد مقالات 345
تعداد مشاهده مقاله 513015
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 425076
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 14 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 80 روز
متوسط زمان داوری 18 روز
متوسط زمان پذیرش 209 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 67 روز
درصد پذیرش 14 %