آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1793
تعداد پذیرش 221
تعداد عدم پذیرش 1384

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مقالات 247
تعداد مشاهده مقاله 338578
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 283307
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 24 روز
متوسط زمان پذیرش 289 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 72 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 81 روز
درصد پذیرش 12 %