1. تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین تأمین مالی از طریق اعتبار تجاری و ریسک سقوط قیمت سهام

سحر کرمی؛ محمد مرادی

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 77-98

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2020.11923.2571

چکیده
  هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر تأمین مالی از طریق اعتبار تجاری بر ریسک سقوط قیمت سهام با تأکید بر نقش عدم تقارن اطلاعاتی است. روش: به منظور دست­یابی به اهداف پژوهش تعداد 141 شرکت از بین شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1387 تا 1396 انتخاب گردید. به منظور آزمون فرضیه­های پژوهش با استفاده از دو معیار ریسک ...  بیشتر

2. نقش کیفیت حسابرسی و کیفیت اطلاعات حسابداری در تغییر قیمت‌گذاری عدم تقارن اطلاعاتی

محسن رشیدی باغی

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 167-187

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.9892.2370

چکیده
  هدف:سرمایه­گذاران به منظور پوشش ریسک ناشی از عدم شفافیت اطلاعات، اقدام به کسب اطلاعات خصوصی می­نمایند. در این مقاله، هدف بررسی نقش کیفیت حسابرسی و کیفیت اطلاعات حسابداری در تعدیل توزیع اطلاعات و ایجاد محدودیت برای دسترسی به اطلاعات نهانی است. روش:موضوع مورد مطالعه بر مبنای الگوی رگرسیونی داده­های ترکیبی بوده و در دوره زمانی ...  بیشتر

3. بررسی تأثیر بکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر بر عدم تقارن اطلاعاتی

زینب زحمتکش؛ محمود معین الدین؛ مهدی ناظمی اردکانی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 169-191

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.1574

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر بکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر بر عدم تقارن اطلاعاتی انجام شده است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این مسأله است که آیا بکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می‌شود؟. در این راستا به نظر می‌رسد زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر به عنوان یک تکنولوژی اطلاعاتی ...  بیشتر

4. تاثیر پیچیدگی و پویایی محیطی بر رابطه مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی

محمدعلی آقایی؛ وحید احمدیان؛ میرسعید سفیدگران

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 1-23

چکیده
  به طور معمول، محیط کسب و کار با پیچیدگی و پویایی همراه می­باشد و افزایش عدم تقارن اطلاعاتی، دامنه مدیریت سود حاصل از فرصت­هایی که در اثر پاسخگویی مدیران به محدودیت­های ذاتی این قبیل محیط­ها بدست آمده را افزایش می­دهد. بنابراین در چنین محیط­هایی، کار کشف و شناسایی مدیریت سود برای سرمایه‌گذاران دشوار خواهد بود. در این پژوهش، ...  بیشتر

5. بررسی تاثیر پیچیدگی اطلاعات حسابداری بر تاخیر ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده و عدم تقارن اطلاعاتی با تاکید بر نقش کیفیت حسابرسی

اله کرم صالحی؛ شاهرخ بزرگمهریان؛ حسین جنت مکان

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 87-116

چکیده
  یکی ازعواملی که ممکن است بر به موقع بودن ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده تاثیرگذار باشد‌، پیچیدگی اطلاعات حسابداری است. با افزایش پیچیدگی واحدهای اقتصادی، حسابرسان باید اعمال مراقبت‌های حرفه­ای لازم را در تمام مراحل حسابرسی رعایت نمایند، زیرا وقوع اشتباه درحسابداری امری اجتناب ناپذیراست .این مقاله به بررسی پیچیدگی اطلاعات ...  بیشتر

6. تأثیر افشای اختیاری اطلاعات سرمایه فکری بر عدم تقارن اطلاعاتی

بهزاد قربانی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 173-188

چکیده
  در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر افشای اختیاری اطلاعات سرمایه فکری بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. به منظور سنجش افشای سرمایه فکری، مطابق با پژوهش‌های پیشین ( لی و هانیافا (2007) و آیبیکونل و همکاران (2013))، آیتم‌هایی برای افشای سرمایه فکری طراحی و سپس با بررسی آنها در گزارشات هیئت مدیره ...  بیشتر

7. نقش کیفیت حسابرسی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی

پریسا سادات بهبهانی نیا؛ جواد معصومی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 93-106

چکیده
  چکیدههدف این تحقیق بررسی نقش کیفیت حسابرسی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه ایران بوده است. بر اساس ادبیات تحقیق افشای باکیفیت سبب عمومی شدن برخی اطلاعات محرمانه، کاهش میزان احتکار اطلاعات توسط مبادله کنندگان مطلع و کاهش انگیزه سرمایه گذاران برای کسب اطلاعات محرمانه می شود؛ لذا انتظار می رود افزایش کیفیت حسابرسی موجب کاهش ...  بیشتر

8. استفاده از اطلاعات محرمانه در معاملات سهام و تاثیر آن بر هزینه سرمایه سهام عادی

عباس افلاطونی

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 131-148

چکیده
   دربازارهایکارافرضمی‌شودکهتماماطلاعاتمنتشره،بی‌درنگیاپساز اندکزمانی دردسترس عمومقرارمی‌گیرد و بین معامله‌گران به صورتی متقارن توزیع می‌گردد. با این حال، بسیاری از پژوهشگران عقیده دارند که این فرض، بیش از حد خوش‌بینانه است و همواره افرادی وجود دارند که اطلاعات آنان بیش از دیگران است. آنان حتی ممکن است به اخبار و اطلاعات ...  بیشتر

9. بررسی تاثیر کیفیت حسابداری بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن چرخه عمر شرکتها

سید کاظم ابراهیمی؛ علی بهرامی نسب؛ خدیجه جعفری پور

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 93-110

چکیده
  هدف اصلی در این پژوهش بررسی تاثیر کیفیت حسابداری بر میزان عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن چـرخه عمر در شرکت های پذیرفتـه شده در بـورس اوراق بهادار تهـران می باشد. در این راستا، تعداد 117 شرکت طی سال های 1388 الی 1391 به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺪل ارائه شده ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺘﻮﻧﯽ و راﻣش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ رﺷﺪ ...  بیشتر

10. تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه سهم بازار محصول و نقد شوندگی سهام.

سید حسن صالح نژاد؛ سید حسام وقفی؛ یگانه گرجی

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 71-88

چکیده
  چکیدهدر بازار رقابتی، شرکتها در جهت دستیابی به سهم بیشتر از بازار تلاش می کنند. در این پژوهش ارتباط بین سهم بازار محصول با درجه نقدشوندگی سهام و تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر این ارتباط در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است.دوره زمانی تحقیق، شامل شش سال متوالی از سال 1385 تا 1390 می باشد. در این تحقیق 7 گروه صنعتی ...  بیشتر

11. بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و عدم تقارن اطلاعاتی تحت شرایط متفاوت ریسکی و علاقه سرمایه گذاران.

محمد امید اخگر؛ نسرین شانظری

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 129-146

چکیده
  در این پژوهش رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرایط متفاوت ریسکی و علاقه سرمایه گذاران بررسی شده است. برای اندازه-گیری کیفیت گزارشگری مالی از مدل کازنیک و برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی از دو مدل شکاف دامنه قیمت پیشنهادی خریدو فروش (گسترش) و حجم معاملات (حجم) و برای سنجش ریسک شرکتها از مفهوم سطح تکنولوژی و اندازه شرکت، ...  بیشتر

12. اثر اعلان سودهای فصلی و سالانه برعمق بازار.

مهدی صالحی؛ فریبا عرب بافرانی

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 89-110

چکیده
  پژوهش حاضر اثر اعلان سودهای فصلی و سالانه را بر روی عمق بازار (نماینده-ای‌ از عدم تقارن اطلاعاتی) مورد بررسی قرار می‌دهد. متغیر وابسته در این پژوهش مازاد عمق بازار و متغیرهای مستقل، مازاد شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش، مازاد حجم معاملات سهام و مازاد نوسان قیمت می‌باشد. برای آزمون فرضیه‌ها، از داده‌های تاریخی 97 شرکت پذیرفته‌شده ...  بیشتر

13. بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمدرضا نیکبخت؛ مهرداد ابراهیمی

دوره 02، شماره 5 ، پاییز 1391، ، صفحه 9-28

چکیده
  گزارشگری مالی با کیفیت با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و سرمایه‌گذاران و همچنین بین خود سرمایه‌گذاران، شکاف قیمت پیشنهادی و قیمت درخواستی را کاهش و نقدشوندگی سهام را افزایش می‌دهد. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای انجام این پژوهش، ...  بیشتر

14. بررسی تأثیر سهامداران غیر نهادی بر سیاست تقسیم سود

مهدی مرادی؛ مصطفی دلدار

دوره 02، شماره 4 ، تابستان 1391، ، صفحه 106-124

چکیده
  وجود "سهامداران غیر نهادی"، تضاد نمایندگی میان مدیریت و مالکیت را به همراه دارد. این تضاد نمایندگی ممکن است منجر به عدم تقارن اطلاعاتی شود که این عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند تأثیر متفاوتی بر سیاست تقسیم سود شرکتها بگذارد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر "سهامداران غیر نهادی" بر سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق ...  بیشتر

15. بررسی رابطه ی بین مالکیت نهادی با عدم تقارن اطلاعاتی و عملکرد مالی شرکت ها
دوره 01، شماره 2 ، زمستان 1390، ، صفحه 110-128

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر عدم تقارن اطلاعاتی و عملکرد مالی است. به بیان دیگر، میزان و نحوه ی تأثیرگذاری سرمایه گذاران نهادی بر عملکرد مالی و عدم تقارن اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفته است تا مشخص شود، آیا هنگامی که انگیزه های ارزیابی و نظارتی این سهامداران قوی تر می شود، این ارتباط تقویت خواهد شد یا خیر؟ برای آزمون ...  بیشتر

16. بررسی عوامل تعیین کننده ی انتخاب سطح کیفیت گزارشگری مالی و اثرات اقتصادی آن در بازار سرمایه
دوره 01، شماره 1 ، پاییز 1390، ، صفحه 68-92

چکیده
  شرکت ها با مسأله ی انتخاب سطح کیفیت گزارشگری مالی خود روبرو هستند. آنها سطح کیفیت اطلاعات مالی¬ خود را انتخاب می¬کنند و درباره ی میزان افشای اطلاعات، منافع مورد انتظار حاصل از افشای اطلاعات با کیفیت بالا را با هزینه های مرتبط با افشای بیشتر می سنجند و تصمیم می گیرند. فراهم کردن اطلاعات مالی با کیفیت بالا موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ...  بیشتر

17. بررسی عوامل مؤثر بر اعمال محافظه کاری حسابداری
دوره 01، شماره 1 ، پاییز 1390، ، صفحه 114-133

چکیده
  این پژوهش به بررسی رابطه ی محافظه‏کاری و تعدادی از ویژگی های شرکت شامل اندازه، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام(MB)، درجه اهرم مالی، عمر ، طول چرخه ی سرمایه گذاری و عدم اطمینان خاص شرکت می پردازد.همچنین تاثیر رفتار غیرمتقارن محافظه‏کاری در شناسایی اخبار خوب و بد(سود ها و زیان ها) بر متغیرهای اقلام تعهدی غیر عملیاتی و نسبت ...  بیشتر