مقاله پژوهشی
1. تاثیر محافظه کاری اجتماعی بر تردید حرفه ای حسابرسان مستقل : آزمونی از نظریه روانشناختی شخصیتی

احسان قاسمی نژاد؛ بهمن بنی مهد

دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 1-27

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2020.12763.2637

چکیده
  هدف: هدف از مطالعه حاضر  بررسی تاثیر محافظه کاری اجتماعی بر تردید حرفه ای حسابرسان مستقل است که می تواند بر قضاوت و تصمیم‌گیری حسابرسان تاثیر مثبت داشته باشد. روش: این پژوهش، از نوع پژوهش‌های توصیفی و پیمایشی است و نمونه آماری پژوهش را 466 نفر از حسابرسان مستقل سازمان حسابرسی ، دیوان محاسبات کشور و موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. ارزیابی رویکرد خرید و نگهداشت در رویداد پژوهی با افق زمانی بلندمدت

محمد رحیم پور؛ محمد حسین قائمی؛ غلامرضا کردستانی

دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 29-50

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2020.13637.2712

چکیده
  هدف: در رویداد پژوهی ، سنجش عملکرد غیرعادی ناشی از رویدادهای خاص در بلندمدت، بر اساس رویکردهای مختلف انجام می­شود، یکی از آنها خرید و نگهداشت است. در این رویکرد به طور معمول از دو روش شرکت همتا و پرتفوی مرجع استفاده می­شود. هدف این پژوهش ارزیابی رویکرد خرید و نگهداشت در سنجش عملکرد با تأکید بر افق زمانی بلندمدت است. روش: در این پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. هزینه‏ های سیاسی و مدیریت سود واقعی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

رضا جامعی؛ پیمان رسولی

دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 53-84

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2020.12279.2605

چکیده
  هدف: در جهان امروزی که روابط سیاسی از عوامل مهمی برای دسترسی شرکت‌ها به منابع افتصادی محسوب می‌شود مدیران با اقداماتی در تلاش اند که سود شرکت را بهتر از آنچه که هست نشان دهند. بر همین اساس هدف این پژوهش، تاثیرهزینه‏های سیاسی بر مدیریت سود واقعی  با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری می­باشد. روش: در این پژوهش، تعداد 87 شرکت از بین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. تاثیر توانایی مدیریت و سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر رابطه بین بیش‌اعتمادی مدیریتی و حق‌الزحمه حسابرسی

حسن زلقی؛ سالار سیفی لاله؛ فاطمه سادات مینایی تبریزی

دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 85-110

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2020.12593.2625

چکیده
  هدف: صورت­های مالی حسابرسی‌شده، مهم­ترین منبع اطلاعاتی سرمایه­گذاران است. بنابراین تعیین حق‌الزحمه حسابرسی با تصمیم مدیریت شرکت، اهمیت ویژه­ای دارد. مدیریت نیز دارای ویژگی­هایی است که در مذاکره برای حق­الزحمه حسابرسی مورد توجه است. هدف پژوهش، بررسی تاثیر توانایی مدیران و سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر رابطه بین بیش‌اعتمادی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. ارائه‌ی الگوی سنجش محافظه‌کاری مشروط حسابداری از طریق آزمون مدل‌های باسو، و بال و شیواکومار

سمیرا هنربخش؛ محمدحسین رنجبر؛ علی امیری؛ داود خدادادی

دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 111-143

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2020.12318.2607

چکیده
  هدف: هدف اول این پژوهش ارزیابی مدل­های اولیه­ی باسو، و بال و شیواکومار جهت سنجش محافظه ­کاری حسابداری و تعیین این است که از بین مدل­های موجود، کدام مدل در ایران قدرت تبیین بیشتری در سنجش محافظه ­کاری حسابداری دارد. هدف دوم تعدیل دو مدل فوق، از طریق شناسایی فاکتورهای دیگر اثرگذار بر محافظه­ کاری حسابداری و هدف آخر ارائه­ی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. تنوع جنسیتی و احتمال تجدید ارائه صورت‌های مالی: آزمون نظریه پویایی گروه

مصطفی عبدی؛ مهدی کاظمی علوم؛ هایده رضائیان؛ هلیا نیری

دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 145-166

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2020.12241.2602

چکیده
  هدف: بر اساس نظریه پویایی گروه، رفتار فرد تحت تاثیر ویژگی‌های گروه است. پویایی گروه موجب اثربخشی تصمیمات و بهبود تفکر گروهی می‌گردد. تنوع جنسیتی به عنوان یکی از سازوکارهای پویایی گروه در هیئت مدیره و کمیته حسابرسی، از طریق ایجاد ناهمگونی می‌تواند منجر به توانایی حفظ و افزایش استقلال فکری اعضاء و گسترش فرهنگ تفکر گروهی شده و در نهایت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. رابطه خوانایی گزارش‌های مالی و نقدشوندگی سهام

علی آشتاب؛ آمنه احمدی

دوره 7، شماره 3 ، پاییز 1399، صفحه 167-194

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2020.13067.2667

چکیده
  هدف: هدف پژوهش بررسی رابطه بین خوانایی گزارش­های مالی و نقدشوندگی سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و از اطلاعات 100 شرکت تولیدی طی سال­های 1387 تا 1397 استفاده شده است. برای تحلیل یافته­ها  نیز از رویکرد معادلات ساختاری و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. یافته­ها: ...  بیشتر