مقاله پژوهشی
1. تاثیر پیچیدگی و پویایی محیطی بر رابطه مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی

محمدعلی آقایی؛ وحید احمدیان؛ میرسعید سفیدگران

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 1-23

چکیده
  به طور معمول، محیط کسب و کار با پیچیدگی و پویایی همراه می­باشد و افزایش عدم تقارن اطلاعاتی، دامنه مدیریت سود حاصل از فرصت­هایی که در اثر پاسخگویی مدیران به محدودیت­های ذاتی این قبیل محیط­ها بدست آمده را افزایش می­دهد. بنابراین در چنین محیط­هایی، کار کشف و شناسایی مدیریت سود برای سرمایه‌گذاران دشوار خواهد بود. در این پژوهش، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. کیفیت حسابرسی و تقلب در صورت‌های مالی

حسین اعتمادی؛ لیلا عبدلی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 23-43

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر کیفیت حسابرس بر بروز تقلب حسابداری انجام شده است. در این پژوهش به بررسی اینکه آیا احتمال بروز تقلب در صورت‌های مالی شرکت‌هایی با کیفیت حسابرس بالاتر کاهش می‌یابد، پرداخته شده است. ‌ به طور کلی، اثر کیفیت حسابرسی بالاتر در کاهش بروز تقلب در صورت‌های مالی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. مقایسه توان توضیحی مدل های پیش بینی بازده در بورس اوراق بهادار تهران

موسی بزرگ اصل؛ میر سجاد مسجد موسوی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 45-64

چکیده
  در این تحقیق توان توضیحی سه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل سه عاملی و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ مورد مقایسه و آزمون قرار گرفت. دوره زمانی این تحقیق از سال 1382 تا 1394 بوده و در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. نتایج آزمون ونگ نشان داد که تفاوت معنی دار در تبیین بازده توسط مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل پنج عاملی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. تاثیر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر ارزش شرکت

داریوش فروغی؛ نرگس موذنی

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 65-84

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر اطمینان بیش از حد مدیریتی بر ارزش شرکت است. معیار ارزش شرکت بازده تعدیل شده براساس ریسک و نوسان بازده است. برای اندازه گیری اطمینان بیش از حد مدیریتی از دو معیار نسبت مخارج سرمایه ای ومازاد سرمایه گذاری استفاده شده است. در این راستا داده های 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازده زمانی 1388 الی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی تأثیر کیفیت افشاء و کیفیت اقلام تعهدی بر سرعت تعدیل ساختار سرمایه

عباس افلاطونی؛ زهرا نیکبخت

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 85-100

چکیده
  بر اساس نظریه توازی پویا، شرکت‌ها دارای یک ساختار سرمایه هدف (یا بهینه) هستند که می‌تواند در طول زمان تغییر کند و شرکت‌ها سعی دارند تا ساختار سرمایه واقعی خود به ساختار سرمایه هدف، نزدیک کنند. سرعتی که ساختار سرمایه واقعی یک شرکت به ساختار سرمایه هدف نزدیک می‌شود (سرعت تعدیل ساختار سرمایه) به عوامل مختلف درون‌سازمانی و برون‌سازمانی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. آزمون تئوری علامت دهی و تئوری سودهای پیشین در رابطه میان تقسیم سود و سودآوری آتی

مهدی مرادزاده فرد؛ ناهید محرم زاده

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 101-118

چکیده
  مدیران ممکن است سود تقسیمی را جهت علامت‌دهی پایداری تغییرات تقسیم سود گذشته تعدیل کنند؛ بر این اساس، تئوری سودهای پیشین و تئوری علامت‌دهی استدلال می‌کنند که سود تقسیمی تابعی از سودهای گذشته و ابزاری برای علامت‌دهی سود مورد انتظار است. ازآنجاکه سهامداران و سرمایه‌گذاران برای ارزیابی شرکت‌ها از فاکتورهای مختلفی ازجمله سود جهت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. بررسی تاثیر استراتژی متنوع سازی بر ریسک ورشکستگی شرکت‌ها

کاوه قادری؛ صلاح الدین قادری

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1396، صفحه 119-137

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر استراتژی متنوع‌سازی بر کاهش ریسک ورشکستگی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، از دو معیار متنوع‌سازی تجاری و متنوع‌سازی جغرافیایی به عنوان عوامل اندازه‌گیری استراتژی متنوع‌سازی استفاده شده است. جهت اندازه‌گیری ریسک ورشکستگی شرکت‌ها از مدل تحلیل ممیزی بومی شده ...  بیشتر