مقاله پژوهشی
1. بررسی تاثیر تغییر نگرش مدیریت از بیش اطمینانی به مدیریت منطقی بر بازده سهام

محمدرضا مهرگان؛ افسانه دلشاد

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 1-26

چکیده
  در شرکت‌های با فرصت‌های رشد پایین، مدیران منطقی به جایگزینی دارایی­ها می­پردازند، درحالی‌که مدیران با اطمینان بیش‌ از حد، با برآورد بیش‌ از حد جریان­های نقدی پروژه­هایی که در واقع خالص ارزش فعلی منفی دارند،اقدام به پذیرش آن­ها می­نمایند.این تفاوت دیدگاه می­تواند تبعات متفاوتی بر سرمایه­گذاری بیش از حد و بالطبع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. پیامدهای مالی تشدید تحریم های اقتصادی بر مربوط بودن اطلاعات صورت های مالی

مهدی عربی؛ مهدی تقوی؛ رمضانعلی رویایی؛ بهمن بنی مهد

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 27-52

چکیده
  طبق نظریه اقتصاد سیاسی، کنش­های اقتصادی و سیاسی می­تواند رفتار مدیران، حسابرسان و سرمایه­گذاران را نسبت به گزارشگری مالی تحت تاثیر قرار دهند. یکی از مصادیق کنش­های سیاسی و اقتصادی کلان در سال­های اخیر، اعمال تحریم­های اقتصادی علیه ایران است. هدف این مقاله، تعیین اثر تشدید تحریم­های اقتصادی بر مربوط بودن اطلاعات صورت­های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی ارتباط حاکمیت شرکتی و عملکرد و پنج حوزه مدیریتی و مالی (مطالعه موردی: بانکها و شرکت های وابسته و فرعی)

ناصر ایزدی نیا؛ بهاره اعظمی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 53-76

چکیده
  عوامل گوناگونی بر عملکرد بانکها تأثیر‌گذار است که در این پژوهش سعی بر آن است به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و شرکتهای وابسته و فرعی و پنج حوزه مدیریتی و مالی با عملکرد بانکها پرداخته شود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش از نوع توصیفی- تحلیلی است، داده های این پژوهش 6 ساله از سال 1387 -1392 است و جامعه آماری شامل12 بانک و 72 شرکت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. بررسی نقش عامل رشد در حساسیت بازدهی به اقلام تعهدی اختیاری

مهدی مشکی میاوقی؛ فاطمه وثوقی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 77-93

چکیده
  هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی نقش عامل رشد در حساسیت بازدهی سهام به اقلام تعهدی اختیاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با فرض وجود فرصت رشد بالا و عدم تقارن اطلاعاتی، این انتظار وجود دارد که مدیران دارای انگیزه بالا برای استفاده از اقلام تعهدی اختیاری و به ویژه اقلام تعهدی اختیاری مثبت، در جهت پیام رسانی اطلاعات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. تأثیر اخبار خوب و بد بر رابطه‌ی بین افشای اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته و واکنش بازار

یحیی کامیابی؛ وحید اسکو؛ احسان بوژمهرانی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 95-114

چکیده
  معاملات با اشخاص وابسته در قلمرو اطلاعاتی است که استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی مایل به دانستن آن می‌باشند بنابراین برای درک بهتر و اتخاذ تصمیمات منطقی توسط استفاده‌کنندگان، افشای اطلاعات مربوط به این نوع معاملات بر صورت‌های مالی ضروری است. هدف از این پژوهش، بررسی اثر اخبار خوب و بد بر رابطه‌ی بین معاملات با اشخاص و واکنش بازار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. قابلیت مقایسه صورت‌های مالی، مدیریت سود تعهدی و مدیریت واقعی سود

علی کیا؛ مهدی صفری گرایلی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 115-137

چکیده
  با افزایش قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری به دلیل احتمال بیشتر کشف  مدیریت  سود تعهدی  توسط  حسابرسان و  نهادهای قانونی، مدیران در بکارگیری این روش  مدیریت سود با ریسک زیادی  مواجه می‌گردند.  بنابراین انتظار می‌رود که  استفاده  از  این  روش را  کاهش داده و در مقابل، روش‌های مدیریت  واقعی  سود  را ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. تأثیر امتیاز حاکمیت شرکتی بر ارزش بازخورد اطلاعات و عملکرد حسابداری

محمود صمدی لرگانی

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1396، صفحه 139-162

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، مطالعه رابطه مستقیم و غیر‌مستقیم امتیاز حاکمیت شرکتی با عملکرد حسابداری است. در پژوهش‌های پیشین، نقش مداخله‌گر کیفیت اطلاعات در تبیین رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد در نظر گرفته نشده است. از این لحاظ پژوهش حاضر به دنبال تبیین چارچوب نظری مبتنی بر متغیر مداخله‌گر کیفیت اطلاعات است و این موضوع نوعی نوآوری ...  بیشتر