آزمون تئوری علامت دهی و تئوری سودهای پیشین در رابطه میان تقسیم سود و سودآوری آتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

مدیران ممکن است سود تقسیمی را جهت علامت‌دهی پایداری تغییرات تقسیم سود گذشته تعدیل کنند؛ بر این اساس، تئوری سودهای پیشین و تئوری علامت‌دهی استدلال می‌کنند که سود تقسیمی تابعی از سودهای گذشته و ابزاری برای علامت‌دهی سود مورد انتظار است. ازآنجاکه سهامداران و سرمایه‌گذاران برای ارزیابی شرکت‌ها از فاکتورهای مختلفی ازجمله سود جهت تصمیم‌گیری استفاده می‌نمایند و از سویی مدیران شرکت‌ها، اطلاعات درون‌سازمانی درباره چشم‌انداز سودآوری شرکت در اختیار دارند و از سود تقسیمی به‌عنوان یک ابزار علامت‌دهی به سهامداران و سرمایه‌گذاران استفاده می‌کنند، بنابراین ارتباط بین سود تقسیمی و سودآوری آتی یک مسئله مهم تجربی در امور مالی شرکت می‌باشد؛ لذا این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین تقسیم سود با سودآوری آتی شرکت‌ها انجام گرفته است. در این پژوهش اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی 120 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران برای سال‌های مالی 1385 تا 1393 مورداستفاده قرارگرفته است. برای تعیین روابط بین متغیرهای پژوهش، چهار فرضیه طرح و برای تحلیل آن‌ها آزمون همبستگی و رگرسیون چندگانه انجام شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نسبت سود تقسیمی سال قبل با نسبت سود تقسیمی سال جاری رابطه منفی و معنی‌دار و نسبت سودآوری سال جاری با نسبت سود تقسیمی سال جاری رابطه مثبت و معنی‌دار دارد. همچنین نسبت سود تقسیمی سال جاری و نسبت سودآوری سال جاری با نسبت سودآوری سال آتی رابطه مثبت و معنی‌دار دارد. این یافته‌ها خلاف تئوری سودهای پیشین و هم‌راستا با تئوری علامت‌دهی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Testing the Signaling Theory and Previous Earnings Theory in Relationship Between Dividend and Future Profitability

نویسندگان [English]

  • Mehdi Moradzadeh fard 1
  • Nahid Moharamzadeh 2
1 Islamic Azad University
2 Islamic Azad University
چکیده [English]

Managers may adjust dividend to signal stability of changes in previous dividends. On this basis, theory of previous dividends and signaling theory imply that, the dividend is a function of previous profits and serves as a tool for signaling anticipated profit. Since shareholders and investors use carious factors such as dividend for evaluating companies and hence making decisions, and given that company managers have access to inter-organizational information about profitability of the company and use the dividend as a tool for signaling to shareholders and investors, then the relationship between dividend and future profitability is an important empirical subject in financial affairs of a company. As such, the present research aims at investigating the relationship between dividend payout and future profitability of companies. Used in this research are the data on financial statements of 12 companies listed on Tehran Stock Exchange (TSE) during the financial years beginning in 2006 and ending in 2014. In order to determine relationships among the research variables, four hypotheses were designed, and correlation tests and multivariate regression were employed to have them analyzed. Results of the research indicate that, last year’s dividend payout ratio is significantly and negatively related to current year’s dividend payout ratio, and current year’s profitability ratio has a significant positive relationship with the current year’s dividend payout ratio. Moreover, a significant positive relationship was found between current year’s dividend payout ratio and profitability ratio, in one hand, and next year’s profitability ratio, on the other hand. These results are contrary to previous earnings theory and consistent with signaling theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dividend
  • Dividend Signaling Theory
  • Previous Earnings Theory