نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی- دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکترا

3 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

به طور معمول، محیط کسب و کار با پیچیدگی و پویایی همراه می­باشد و افزایش عدم تقارن اطلاعاتی، دامنه مدیریت سود حاصل از فرصت­هایی که در اثر پاسخگویی مدیران به محدودیت­های ذاتی این قبیل محیط­ها بدست آمده را افزایش می­دهد. بنابراین در چنین محیط­هایی، کار کشف و شناسایی مدیریت سود برای سرمایه‌گذاران دشوار خواهد بود. در این پژوهش، تأثیر پیچیدگی و پویایی محیطی بر رابطه مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می­گیرد. برای این منظور از الگوی سیستم معادلات همزمان با استفاده از روش تخمین معادلات رگرسیون به ظاهر نامرتبط در داده­های تابلویی استفاده شده است. نتایج بررسی 90 شرکت طی سال­های 1387 تا 1392 نشان می‌دهد که بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه مثبت وجود دارد و این رابطه برای شرکت­هایی که عملیات تجاری آنها با نوسانات بالای قیمت فروش (پویایی) مواجه بوده، تضعیف شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Environmental Complexity and Dynamics on the Relationship between Earnings Management and Information Asymmetry

نویسندگان [English]

  • Mohamad Ali Aghaei 1
  • vahid ahmadian 2
  • saeed sefidgaran 3

1 Assocate Professor, Tarbiat Modares University

2  PHD Student in Accounting, Tarbiat Modares University

3 Master in Accounting, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

Abstract
The business environment is regularly associated with complexity and dynamics, and increased information asymmetry enhances earnings management scope obtained from the opportunities achieved as result of accountability of managers to inherent limitations of such environments. In such environments, investors will be faced with problem to detect and identify earnings management. This study examines the impact of environmental complexity and dynamics on the relationship between earnings management and information asymmetry in companies listed on the Tehran Stock Exchange. For this purpose, a system of simultaneous equations model was applied using seemingly unrelated least square (SURE) method in panel data. The results of investigation of 90 companies during 2008 to 2013 showed that there is a positive relationship between earnings management and information asymmetry and this relationship is weakened for companies that their commercial operations were faced with of high share price volatility.

Key Words: Corporate governance, Environmental uncertainty, Information asymmetry, Earning management, Sales volatility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate governance
  • Environmental uncertainty
  • Information asymmetry
  • Earning management
  • Sales volatility