مقاله پژوهشی
1. بررسی رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه با افشای اختیاری

امید پورحیدری؛ نسرین یوسف زاده؛ زینب اعظمی؛ زهرا معصومی بیلندی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 1-20

چکیده
  هدف این مقاله بررسی رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه با افشای اختیاری در شرکت های پذرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این مطالعه همچنین اهمیت در نظر گرفتن واکنش افشا نسبت به کیفیت سود، حین تجزیه و تحلیل اثرات افشا بر هزینه سرمایه شرکت را بررسی می نماید. تعداد77 شرکت طی دوره زمانی 1377 الی1392با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. بررسی اثر راهبری شرکتی بر رابطه بین مدیریت سود و انگیزه‌های مالکانه

غلامرضا کرمی؛ علی ابراهیمی کردلر؛ علی رضائی هرندی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 21-45

چکیده
  پیشنه تحقیقات حاکی از اثر دوسویه انگیزه‌های مالکانه بر مدیریت سود است. در صورتی که راهبری شرکتی قوی باشد، انگیزه‌های مالکانه باعث همسوسازی انگیزه‌های مدیریت و مالکان می‌گردد؛ در غیراین‌صورت (ضعیف بودن راهبری شرکتی) انگیزه‌های مالکانه سبب بروز مدیریت سود می‌شود. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر راهبری شرکتی بر رابطه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی رابطه ویژگی‌های کمیته حسابرسی و حق‌الزحمه خدمات حسابرسی

محمد رضا عباس زاده؛ حسین فکور؛ مصطفی قناد

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 47-64

چکیده
  نقش کمیته حسابرسی در نظام راهبری شرکت، یکی از موضوعاتی است که نهادهای نظارتی بیش از پیش به آن توجه دارند. کمیته حسابرسی به عنوان مسئول اجرای نظارت بر کار حسابرسان، نقش موثری در تعیین حجم و حدود رسیدگی های حسابرسان داشته و همچنین مطابق با منشور کمیته حسابرسی، مسئولیت تعیین حق‌الزحمه حسابرسان را نیز برعهده دارد. از این‌رو، هدف پژوهش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. بررسی عوامل مؤثر بر اجتناب از مالیات و تأثیر آن بر معیارهای ارزیابی عملکرد با استفاده از معادلات ساختاری

محمدرضا مهربان پور؛ مهناز آهنگری؛ سید حسام وقفی؛ پرویز مام صالحی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 65-86

چکیده
  مالیات، مهم‌ترین درآمد دولت‌ها به شمار می‌رود که از دیرباز وصول می‌شده است. از سوی دیگر، شرکت‌ها همواره در پی پرداخت مالیات کمتر هستند. اجتناب مالیاتی، از جمله روش‌هایی است که پرداخت‌کنندگان مالیات می‌توانند به‌منظور کاهش مبلغ مالیات از آن استفاده کنند. در این تحقیق جهت بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر اجتناب از مالیات؛ متغیرهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی تاثیر پیچیدگی اطلاعات حسابداری بر تاخیر ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده و عدم تقارن اطلاعاتی با تاکید بر نقش کیفیت حسابرسی

اله کرم صالحی؛ شاهرخ بزرگمهریان؛ حسین جنت مکان

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 87-116

چکیده
  یکی ازعواملی که ممکن است بر به موقع بودن ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده تاثیرگذار باشد‌، پیچیدگی اطلاعات حسابداری است. با افزایش پیچیدگی واحدهای اقتصادی، حسابرسان باید اعمال مراقبت‌های حرفه­ای لازم را در تمام مراحل حسابرسی رعایت نمایند، زیرا وقوع اشتباه درحسابداری امری اجتناب ناپذیراست .این مقاله به بررسی پیچیدگی اطلاعات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول بر خطر سقوط قیمت سهام

محمد رمضان احمدی؛ سید علی واعظ؛ سید عزیز آرمن؛ سید صابر درسه

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 117-142

چکیده
  یافته­های تحقیقات نظری حاکی از آن است که رقابت در بازار محصول به عنوان یک مکانیزم خارجی راهبری شرکتی  خطر سقوط قیمت سهام را با کاهش هزینه‌ی نمایندگی، هم‌سویی منافع مدیران و سرمایه‌گذاران، کاهش تخلفات توسط مدیران، بهبود تصمیم‌گیری‌های عملیاتی و افزایش کیفیت گزارشگری، کاهش می­دهند، بنابراین هدف این پژوهش، بررسی تأثیر معیارهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. تأثیر قابلیت مقایسه سود و اجزای نقدی و تعهدی آن بر عدم‌تقارن اطلاعاتی

عالیه قربانی؛ افسانه سروش یار

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1396، صفحه 143-160

چکیده
  عدم‌تقارن اطلاعاتی به عنوان یکی از پدیده‌های مشاهده شده در بازار سرمایه، بسیاری از محققان را به جستجوی عوامل ایجاد آن واداشته است. هدف پژوهش حاضر آزمون تأثیر قابلیت مقایسه سود و اجزای آن شامل جریان‌های نقدی واقلام تعهدی بر عدم‌تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. نمونه آماری پژوهش که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده ...  بیشتر