دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-156 

مقاله پژوهشی

1. بررسی ارتباط ارزشی و سودمندی دارایی‌های نامشهود در پیش‌بینی سود و جریان وجه نقد آتی

صفحه 1-20

زهره عارف منش؛ علی رحمانی؛ رضوان حجازی؛ میراحمد امیرشاهی


2. اشتباهات رایج در پژوهش های تجربی حسابداری

صفحه 21-45

بهمن بنی مهد؛ مهدی عربی؛ شیوا حسن پور