اشتباهات رایج در پژوهش های تجربی حسابداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ازاد واحد کرج

2 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

3 مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده

در این مقاله برخی از اشتباهات رایـج در زمینه روش شناسی در پـژوهش های تجـربی حسابـداری و نحوه نگارش مقاله های انتشار یافته در نشریه های علمی و پژوهشی کشور اشاره شده است. به این منظور، با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا ابتدا، مروری بر مقاله های حوزه اثباتی در کشور انجام شده و برخی از مقاله های اشتباه شناسایی شدند. سپس، اشتباهات مزبور در زمینه محتوایی، کاربرد اقتصاد سنجی و روش شناسی به پنج طبقه مختلف دسته بندی شدند. در اقتصادسنجی سعی می شود تئوری ها (مدل ها) و واقعیت ها (داده های تجربی) ترکیب شده و به کمک تکنیک های آماری روابط بین متغیرها آزمون شود. نتایج حاصل از بررسی کاربرد اقتصادسنجی و روش شناسی حاکی از وجود اشتباهات اساسی در مقاله های به چاپ رسیده در نشریه های مزبـور می باشد. همچنین، در برخی موارد اجزای اصلی تشکیل دهنده مقاله علمی رعایت نشده است. نتایج حاصل از هر پژوهش علمی که در قالب مقاله منتشر می شود، زمانی مفید خواهد بود که با روشی صحیح و منطقی انجام شده باشد. امید است با بیان این اشتباهات و توجه به شکل صحیح آن ها که حاصل تجربه چندین ساله نویسندگان است، کیفیت پژوهش های علمی و داوری مقاله ها افزایش پیدا کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Common Mistakes in Accounting Empirical Researches

نویسندگان [English]

 • bahman banimahd 1
 • mehdi arabi 2
2 Islamic Azad University, Mahshahr Branch
چکیده [English]

In this paper has been pointed out some common mistakes in the field of methodology in accounting empirical researches and the writing methods of papers published in Iranian scientific- research journals. For this purpose, we used the content analysis approach to finding some mistakes in positive field papers in the country. Then, we classify the mistakes in the field of content, application of the econometric and research methodology to five different categories. Models (theories) are combined with realities (empirical data) in the econometric to test the relationship between variables. The results of this study indicate that there are substantial mistakes in the application of the econometric and research methodology in published papers of respective journals. Also, in some cases, the main components of scientific papers have not been met. The results would be helpful, when the research methodology of any scientific article be correct and reasonable. We hope that by offering these mistakes and correct method them, according to the many years of authors experiences, the quality of scientific researches and judging papers will be improve.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Accounting Empirical Researches
 • research methodology
 • Econometric
 • Scientific Paper
 • content analysis
 

 1. آقا ابراهیمیان، مریم و محمد رمضان احمدی. (1393). بررسی تاثیر محافظه­کاری بر میزان افشاء اختیاری اطلاعات در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامهحسابداریمالی، 6 (24): 98-79.
 2. افلاطونی، عباس. (1392). تجزیه و تحلیل آماری با Eviewsدر تحقیقات حسابداری و مدیریت مالی، انتشارات ترمه، تهران.
 3. بادآور نهندی، یونس، برادران حسن زاده، رسول و غفور شریف زاده. (1393). بررسی تاثیر ساختارهای مدیریتی و مالکیتی حاکمیت شرکتی بر هزینه­های نمایندگی، فصلنامهحسابداریمالی، 6 (24): 169-143.
 4. بدری، احمد. (1393). واکاوی و نقد روش شناسی پژوهش های تجربی مالی و حسابداری در ایران، پژوهش­های تجربی حسابداری، 3 (12): 127-99.
 5. بنی­مهد، بهمن، مراد زاده فرد، مهدی و یعقوب ناصح. (1393). مالکیت شرکت­های سرمایه گذاری و ارزش سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، فصلنامه دانش سرمایه­گذاری، 3 (9): 169-157.
 6. بنی­مهد، بهمن، عربی، مهدی و شیوا حسن­پور. (1395). پژوهش­های تجربی و روش­شناسی در حسابداری، انتشارات ترمه، چاپ اول، تهران. 
 7. پورزمانی، زهرا و فرناز منصوری. (1394). تاثیـر کیفیت افشا، محافظه­کاری و رابطه متقابل آن­ها بر هزینه سرمایه سهام عادی، پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 7 (25): 96-79.
 8. جبارزاده کنگرلوئی، سعید و انور بایزیدی. (1389). بررسی رابطه بین مسئولیت­پذیری اجتماعی و تعهد سازمانی با محافظه­کاری در گزارشگری مالی شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 3 (9): 96-77.
 9. جلیلی، صابر و فرزاد قیصری. (1393). بررسی ارتباط بین کیفیت سود و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله­ی دانش حسابرسی، 14 (57): 170-147.
 10. حسن­پور، شیوا. (1388). تاثیر استراتژی­های سرمایه در گردش بر بازده سهام. فصلنامه حسابداری مالی، 1 (1): 22-1.
 11. خواجوی، شکراله، محسنی­فرد، غلامعلی، رضایی، غلامرضا و داوود حسینی راد. (1392). بررسی اثرهای رقابت در بازار محصول بر مدیریت سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه مدیریت دارایی و تامین مالی، 1 (3): 134-119.
 12. حاجی­زاده، سعید. (1390). تئوری نمایندگی و حق­الزحمه حسابرسی مستقل: آزمون فرضیه­ی جریان نقد آزاد. مجله پژوهش­های تجربی حسابداری مالی، 1 (2): 92-76.
 13. حاجیها، زهره و حسن چناری. (1394). ارتباط دقت پیش بینی سود مدیریت و چرخش مدیران ارشد، مجله دانش حسابداری، 6 (20): 169-147.  
 14. حافظ نیا، محمد رضا. (1389). مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)، چاپ هفدهم. 
 15. حیدرپور، فرزانه و زارع رفیع، سمیه. (1393). تاثیر متغیرهای سود تقسیمی و فرصت­های رشد بر رابطه کیفیت گزارشگری مالی و نوسان پذیری بازده سهام. پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 6 (22): 247-213.
 16. دیانتی، زهرا و وحید طیبی. (1390). تاثیر ابعاد اخلاقی مدیران بر کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نشریه­ی اخلاق در علوم و فناوری، 6 (3): 89-66.
 17. رحیمیان، نظام الدین، آخوندزاده، میثم و علی حبشی. (1390). بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه­ی دانش حسابرسی، 10 (24): 101-79.
 18. رضایی، فرزین و کاظم گلباغی. (1392). رابطه بین ابعاد فرهنگی مدیران و سیاست تقسیم سود از منظر نمایندگی، مجله مدیریت فرهنگی، 7 (21): 115-94.
 19. رضایار، علی و علی­نژاد، محمود. (1392). اقتصادسنجی مالی، انتشارات ناقوس، تهران. 
 20. 20.  زراء­نژاد، منصور و انـواری، ابراهیم. (1384). کاربرد داده­های ترکیبی در اقتصادسنجی، نشریه­ی بررسی­های اقتصادی، 1 (4): 54-21.
 21. عربی، مهدی و فاطمه یدملت. (1392). تاثیر اقلام غیرمترقبه بر محتوای اطلاعاتی سود و هموارسازی سود، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 6 (17): 27- 4. 
 22. عرب صالحی، مهدی، صادقی، غزل و محمود معین الدین. (1392). رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهشهای تجربی حسابداری، 3 (9): 20-1.
 23. لشگری، زهرا، احمدزاده، یونس و مریم طحان. (1394). تاثیر مازاد و کسری وجه نقد بر بازده سهام در شرایط تورمی. پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 7 (25): 78-65.
 24. عربی، مهدی و فاطمه یدملت. (1392). تاثیر اقلام غیرمترقبه بر محتوای اطلاعاتی سود و هموارسازی سود، فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 6 (17): 27- 4. 
 25. سوری، علی. (1391). اقتصادسنجی همراه با کاربرد Eviews . انتشارات فرهنگ شناسی، تهران.
 26. طالب­نیا، قدرت­الله، شیری، احمدرضا و مریم ضرابی. (1391). بررسی تاثیر مدیریت سود و کیفیت حسابرسی بر سرمایه­گذار ی بیش از حد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله­ی دانش حسابرسی، 9 (36): 81-64.
 27. طبیبی، سید جمال الدین، ملکی، محمدرضا و دلگشایی، بهرام. (1392). تدوین پایان نامه، رساله، طرح پژوهشی و مقاله علمی. چاپ پنجم، انتشارات فردوس، تهران.
 28. کردستانی، غلامرضا و سید مصطفی علوی. (1389). بررسی شفافیت سود حسابداری بر هزینه سرمایه سهام عادی، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 3 (12): 61-43.
 29. کـردستانی، غلامرضا و مصطفی رحیمی. (1389). بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی با هزینه­ی سرمایه سهام و مدیریت سود، فصلنامه مطالعات حسابداری، 7 (26): 92-71.
30.گنجی، حمیدرضا و قربان اسکندری. (1393). واکنش بازار سرمایه به اقلام تعهدی، جریان نقد آزاد و خالص دارایی­های عملیاتی در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش حسابرسی، 14 (57): 191-173.

 1. محمدی، تیمور و محمدزاده، پرویز. (1393). اقتصادسنجی، چاپ اول، انتشارات ترمه، تهران.
 2. مرادزاده فرد، مهدی، بنی­مهد، بهمن و مهدی دیندار یزدی. (1390). بررسی رابطه بین محافظه­کاری حسابداری و نظام راهبری شرکتی، مجله حسابداری مدیریت، 4 (8): 103-89.
 3. مرادزاده فرد، مهدی، ناظمی، مهدی، غلامی، رضا و حجت­الله فرزانی. (1388). بررسی رابطه بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 18 (55): 98-85.
 4. مشایخی، بیتا و سیدی، سید جلال. (1394). راهبری شرکتی و اجتناب مالیاتی. مجله دانش حسابداری، 6 (20): 103-83.
 5. مکیان، نظام­الدین و مهین رئیسی. (1393). تاثیر حاکمیت شرکتی بر عدم تقارن اطلاعاتی، مطالعه­ی موردی: بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه­ی پژوهش­های اقتصادی، 14 (4): 22-1.
 6. موسوی، سیدرضا، جباری، حسین و عباس طالب بیدختی. (1394). حاکمیت شرکتی و تجدید ارائه صورت­های مالی، پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، 7 (25): 119-97. 
 7. موسوی، سید علیرضا و فاطمه داروغه حضرتی. (1390). بررسی رابطه­ی بین جریان نقد آزاد و حق الزحه حسابرسی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه حسابداری مالی، 3 (10): 173-141.
 8. مهرانی، ساسان و بهبهانی­نیا، پریسا. (1387). مقایسه مربوط بودن سود عملیاتی در مقایسه با سود غیرعملیاتی در بازار سرمایه ایران، مجله­ی حسابداری مدیریت، 1 (2): 45-35.
 9. نوروش، ایرج و سحر سپاسی. (1384). بررسی رابطه ارزش­های فرهنگی با هموارسازی سود در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 12 (40): 96-81.
 10. هاشمی، سید عباس، امیری، هادی و علی نجاتی. (1393). تأثیر چسبندگی هزینه­ها بر محافظه کاری شرطی و عدم تقارن اطلاعاتی، فصلنامه­ی حسابداری مدیریت، 7 (23): 57-43.
 

 

 1. Crawley, M. and Wahlen, J., (2014). Analytics in empirical/archival financial accounting research, journal of Business Horizons, 21(57): 583-593.
 

 1. Christenson, C., (1983). The methodology of positive accounting. The Accounting Review, 58(1): 1-22.
 

 1. Dechow, P. and Dichev, I., (2002). The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. The Accounting Review, 77(3): 35-59.
 

 1. Evans, J., Feng, M., Hoffman, V., Moser, D., and Van, W., (2015). Points to Consider When Self-Assessing Your Empirical Accounting Research, Working Paper, Available online at: www.ssrn.com.
 

 1. Jones, M., (1991). Earnings management during import relief investigations. Journal of Accounting Research, 29(4): 193-228.
 

 1. Kachelmeier, S. J., (2004). Reviewing the review process, Journal of the American Taxation Association, 26(2): 143–54.
 

 1. Kinney, W. R., (1986). Empirical accounting research design for Ph.D. students. The Accounting Review, 61(4): 338-50.
 

 1. Larcker, D. F., and Rusticus, T., (2010). On the use of instrumental variables in accounting research. Journal of Accounting and Economics, 49(2): 186-205.
 

 1. Titman, S. and Trueman, B., (1986). Government ownership, audit firm size and audit pricing: Evidence from China. Journal of Accounting and Public Policy, http://dx.doi.org/ 10.1016/ j. jaccpubpol. 
 

 1. Tsalavoutas, I., Andre, P. and Evans, L., (2012). The transition to IFRS and the value relevance of financial statements, The British Accounting Review, 44(3): 262–277.
 

 1. Wang, Y, Liu, C, Lee, J and Wang, Y., (2015). The relation between asset growth and the cross-section of stock returns: Evidence from the Chinese stock market. Economic Modelling, 44(1): 59–67.