دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 10، پاییز 1395، صفحه 1-158 

مقاله پژوهشی

1. بررسی نقش مطبوعات تجاری در ارزش‌گذاری اطلاعات حسابداری

صفحه 1-22

ساسان مهرانی؛ غلامرضا کرمی؛ محمدرضا وطن پرست


2. بررسی اثرگذاری قابلیت‌های مدیران بر اجتناب از پرداخت مالیات شرکت‌ها

صفحه 23-45

شکرالله خواجوی؛ علیرضا ممتازیان؛ علی اضغر دهقانی سعدی