نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه الزهرا

2 دانشیار حسابداری دانشگاه الزهرا

3 استاد حسابداری دانشگاه الزهرا

4 دانشیار مدیریت بازاریابی دانشگاه الزهرا

چکیده

اهمیت دارایی‌های نامشهود برای موفقیت سازمان‌ها در حال افزایش است. بنابراین ارائه بینش بیشتر در مورد کیفیت، مقیاس و ارزش دارایی نامشهود برای شرکت از اهمیت روزافزونی برخوردار است. شرکتهای فعال در عرصه اقتصاد دانش محور به این نتیجه رسیده‌اند که استفاده از دارایی‌های نامشهود باید محور حرکت و توسعه آنها قرار گیرد. لذا مدیریت این دارایی‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است و این مدیریت بدون انجام فرآیند اندازه‌گیری دارایی‌های نامشهود، مدیریتی کارا و اثربخش نخواهد بود. هدف این پژوهش، بررسی ارتباط ارزشی دارایی‌های نامشهود خصوصا دارایی‌های نامشهود ثبت‌نشده و بررسی سودمندی دارایی‌های نامشهود در پیش‌بینی سود و وجه نقد آتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. جهت محاسبه دارایی‌های نامشهود ثبت نشده و کل دارایی‌های نامشهود از مدل پیشنهادی عارف‌منش و رحمانی (1394) بهره گرفته شد. یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های پانل برای 143 شرکت طی دوره 7 ساله 1386 تا 1392 حاکی از این است که دارایی‌های نامشهود رابطه مثبت و معنی‌داری با ارزش بازار شرکت دارد. همچنین بر اساس نتایج تحقیق، اطلاعات دارایی‌های نامشهود پیش‌بینی‌کننده خوبی برای سودآوری آتی و جریان وجه نقد آتی خصوصا در شرکت‌های فعال در صنایع با تکنولوژی به‌طور متوسط بالا و صنایع با تکنولوژی بالا می‌باشد. بنابراین بر اساس یافته‌های این پژوهش، دارایی‌های نامشهود اطلاعات سودمندی جهت تصمیم‌گیری در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Value relevance and usefulness of intangible assets in Tehran Stock Exchange Firms

نویسندگان [English]

 • zohreh arefmanesh 1
 • Ali Rahmani 2
 • Rezvan Hejazi 3
 • Mirahmad Amirshahi 4

چکیده [English]

The importance of intangible assets in firm's success is increasing. So giving insight about its quality and measurement metrics is vital for the firms. In knowledge based economy, intangible assets must be the basis of development. Hence intangible assets management is very important and this management without measurement of intangibles isn’t efficient and effective. The aim of this research is to investigate value relevance of intangibles especially unrecorded intangibles and its usefulness in predicting of future cash flow and earnings. The model of Arefmanesh and Rahmani (1394) was used to measure unrecorded and total intangibles. Analyzing of data panel of 143 firms from 1386 to 1392 indicate that there is significant difference between high and low Tec firms intangible assets have positive and significant relation with market value of firms. Also according to research results information about intangible assets is a good predictor of future cash flows and earnings especially in high tech and intermediate high tech firms. Therefore base on findings of this research intangible assets provide useful information for decision of financial statement users.

کلیدواژه‌ها [English]

 • knowledge based economy
 • intangible assets
 • value relevance and usefulness

 

 1. حجازی رضوان، حیدرپور فرزانه و حسن‌زاده مهشید. (1389). «مخارج تبلیغات و ارزش بازار». چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، 36 (3): 36-25.
 2. رحمانی علی و اسماعیلی غریبه. (1393). «دارایی‌های نامشهود در شرکت‌های بورسی و تاثیر آن بر ارتباط ارزشی سود». مطالعات تجربی حسابداری مالی. 43:23-1.
 3. رحمانی علی و قاسمی مهسا. (1392). «ارتباط ارزشی سرقفلی گزارش‌شده». پژوهش‌های تجربی حسابداری. 9: 124-111.
 4. عارف منش زهره و رحمانی علی (1394). «ارائه مدلی جهت ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، حسابداری مدیریت، 26: 112-81.
 5. قهرمان ایزدی محمد و بهنامه مهدی (1392). «بررسی ارتباط بین دارایی‌های نامشهود و ارزش بازار شرکت‌ها: مطالعه موردی صنعت داروسازی بورس اوراق بهادار تهران»، کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت. شیراز. موسسه بین المللی آموزشی و پژوهشی خوارزمی
 6. کردستانی غلامرضا و  کشاورز هدایتی محدثه. (1391). مقایسه توان تبیین قیمت سهام توسط سرمایه فکری و سود حسابداری، پژوهش‌های تجربی حسابداری مالی، 5: 64-46.

 

 1. Abubakar, S. (2010). Human resource accounting: philosophical or paradoxical? (Chapter Three). Governance,Leadership and the Nigerian Economy (First Edition). Edited by A.S. Kantudu, A.M. Tsauni and B.A.

 

 1. ABUBAKAR Salisu and ABUBAKAR Modibbo. (2015). Intangible Assets and Value Relevance of Accounting Information of Listed High-Tech Firms in Nigeria. Research Journal of Finance and Accounting, 6(11):60-79.

 

 1. Barth, M. E., Beaver, W. H. & Landsman, W. R. (2000). The relevance of the value relevance literature: Managerial implication. Journal of Accounting and Economics, 31: 326-365, September.

 

 1. Bello, A. (2009). The fallacy of income and income measurement in accounting. Journal of Accounting Research, 2 (1): 15-31.

 

 1. Brown, S., K. Lo, and T. Lys. (1999). Use of R2 in accounting research: Measuring changes in value relevance over the last four decades. Journal of Accounting and Economics 28 (December): 83–115.

 

 1. Canibano, L., Garcia-Ayuso, M., & Sanchez, P. (2000). Accounting for Intangibles: A Literature Review. Journal of Accounting Literature, 19: 102-130.

 

 1. Chang, J. (1999). The decline in value relevance of earnings and book values. Working paper, University of Pennsylvania.

 

 1. Core, J. E., W. R. Guay, and A. Van Buskirk. (2003). Market valuations in the new economy: An investigation of what has changed. Journal of Accounting and Economics 34 (January): 43–67.

 

 1. Dahmash N.Firas, Durand B.Robert and Watson John. (2009). The value relevance and reliability of reported goodwill and identifiable intangible assets. The british accounting review, 41:120-137.

 

 1. Dantoh, A., Radhakrishnan, S., & Ronen, J. (2004). The declining value-relevance of accounting information and non-information-based trading: An empirical analysis. Contemporary Accounting Research, 21(4): 795–812.

 

 1. Eberhart, A., Maxwell, W. and Siddique, A. (2008), A re-examination of the tradeoff between the future benefit and riskiness of R&D increase, Journal of Accounting Research,46 ( 1): 27-52.

 

 1. Francis, J. & Schipper, K. (1999). Have Financial Statements Lost their Relevance. Journal of Accounting Research 37(2): 319 – 352.

 

 1. Gleason, K. I. & Klock, M. (2006). Intangible capital in the pharmaceutical and chemical industries. Working Papers 1999-2006, paper 10. Yale University: Department of Economics and Finance.

 

 1. Golec Joseph and  Gupta Neeraj J. (2014). Do investments in intangible customer assets affect firm value?. The Quarterly Review of Economics and Finance, 54:513–520.

 

 1. Hsu Liwu, Fournier Susan and Srinivasan Shuba. (2010). Brand Portfolio Strategy Effects on Firm Value and Risks. Working Paper, Boston University, Boston, School of Management.

 

 1. Huang Hao-Chen, Lai Mei-Chi and Lin Tzong-Huei. (2011). Aligning intangible assets to innovation in biopharmaceutical industry. Expert Systems with Applications 38: 3827–3834.

 

 1. Jackson, A. (2008). Are there unrecorded advertising intangible assets in the valuation gap? Journal of Accounting and Economics, 37: 33-55.

 

 1. Jui Hsu, Feng; Chen, Mu-Yen; Chen, Yu-Cheng and Wei-Chieh Wang (2013).   An Empirical Study on the Relationship between R&D and Financial Performance. Journal of Applied Finance & Banking, 3(5): 107-119.

 

 1. Kallapur, S., & Kwan, S. Y. S. (2004). The value relevance and reliability of brand assets recognized by U.K. firms. The Accounting Review, 79(1): 151-172.

 

 1. Konstantinos, P. P. & Anthanasios, B. P. (2011). The value relevance of accounting information under Greek and international financial reporting standard: The influence of firm-specific characteristics. International Research Journal of Finance and Economics, 76: 101-122.

 

 1. Lamberg, E. (2004). Income measurement: Some comments. Estonia: Estonia Business School.

 

 1. Lev, B. (2001). Intangibles: Management, measurement, and reporting. Washington D.C: Brookings Institution Press.

 

 1. Lev, B. & Daum, A. (2004). Intangible assets and the need for a holistic and more future oriented approach to enterprise management and corporate reporting. Journal of Business Finance and Accounting, 31(2): 109-134.

 

 1. Lev, B., & Zarowin, P. (1999). The boundaries of financial reporting and how to extend them. Journal of Accounting Research, Autumn, 353-385.
 2. Liang, C. J, & Yao, M. L. (2005). The value-relevance of financial and nonfinancial information Evidence from Taiwan’s information electronics industry.Review of Quantitative Finance and Accounting, 24: 135–175.

 

 1. Marr, B. Schiuma, G. (2001): Measuring and Managing Intellectual Capital and Knowledge Assets in New Economy Organisations, in Bourne, M. (ed.). Handbook of Performance Measurement, Gee, London.

 

 1. Marr, B., D. Gray, and A. Neely. (2003). Why Do Firms Measure their Intellectual Capital?. Journal of Intellectual Capital 4: 441-464.

 

 1. Marzo Giuseppe. (2011). Accounting for intangibles and the theories of the firm. 34th EAA congress, Rome: 20-22.

 

 1. Matolcsy, Z., and A. Wyatt. (2006). Capitalized intangibles and financial analysts. Accounting and Finance 46: 457–479.

 

 1. Mishra R.K. & Jhunjhunwala Shitla. (2009). Valuation of intangibles. Study sponsored by ICAI, Accounting Research Foundation.

 

 1. Mizik, Natalie and Robert Jacobson (2008). The Financial Value Impact of Perceptual Brand Attributes. Journal of Marketing Research, 45(1): 15-32.

 

 1. Nakamura, I. L. (2003). A trillion dollars a year in intangible investment and the new economy. From www.mandeley.com/papers.

 

 1. Pantagakis E., Terzakis D and Arvanitis.S. (2012). R&D investments and firm performance: An Empirical Investigation of the High Technology Sector (Software and Hardware) in the E.U. available at;www.ssrn.com.

 

 1. Rao, V. R., Agarwal, M. K., and Dahlhoff, D. (2004). How Is Manifest Branding Strategy Related to the Intangible Value of a Corporation?. Journal of Marketing 68(4): 126-141.

 

 1. Ritter, A., and Wells, P., (2006). Identifiable intangible asset disclosures, stock prices and future earnings. Accounting and Finance, 46: 843-863.

 

 1. Russell Mark. (2015). The Valuation of Pharmaceutical Intangibles. Available at: http://www.businessandeconomics.mq.edu.au/research/business_economics_research_seminars/afas/seminar.

 

 1. Salamudin Norhana, Ridzwan Bakar, Muhd Kamil Ibrahim and Faridah Haji Hassan. (2010). Intangible assets valuation in the Malaysian capital market, Journal of Intellectual Capital, 11(3): 391-405.

 

 1. Shah, S.Z., Stark, A.W. and Akbar, S., (2009). The value relevance of major media advertising expenditures : Some U.K evidence, The International Journal of Accounting, 44: 187-206.

 

 1. Shih Nien-Su. (2013). How Intangible Dynamics Influence Firm Value. Journal of Mathematical Finance, 3: 323-328.

 

 1. Shehu, S. H. (2012). Firm characteristics and financial reporting quality of quoted manufacturing firms in Nigeria. An Unpublished Ph.D. Dissertation, School of Postgraduate Studies, Ahmadu Bello University, Zaria
 2. Stanko Brian B., Zeller Thomas L., and  Melena Matthew F. (2014). Human Asset Accounting And Measurement: Moving Forward, Journal of Business & Economics Research. 12( 2).

 

 1. Tashfeen, H,. Liton , ch,. & Sheehan,. R. (2010). Testing the Relationship between Intellectual Capital and Firms' Market Value and Financial Performance: Evidence from Bangladeshi Industries, www.ulab.edu.bd/.../download.php

 

Tsai Chih-Fong,  Lu Yu-Hsin, Yen C.David (2012). Determinants of intangible assets value: The data mining approach. Knowledge-Based Systems 31:67–77.