دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-148 
3. بررسی تاثیر تورم و چرخه عملیاتی شرکت‌ها بر نگهداشت وجه نقد

صفحه 53-68

محمد رضا عباس زاده؛ نوید پایدارمنش؛ متینا خرمی