دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 9-141 
3. ارزشمداری اطلاعات حسابداری طی زمان.

صفحه 49-65

بیتا مشایخی؛ مریم قدس حسن آباد


5. تاثیر کیفیت حسابرسی بر حق الزحمه ی حسابرسی شرکت های بورسی

صفحه 87-107

سیدعلی واعظ؛ محمد رمضان احمدی؛ محسن رشیدی باغی