دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 7-147 
4. انعطاف پذیری مالی و سرعت تعدیل ساختار سرمایه .

صفحه 73-88

صابر شعری آناقیز؛ علی رحمانی؛ قاسم بولو؛ بهرام محسنی ملکی رستاقی


6. بررسی اثر ویژگی های شرکتی بر دستکاری جریان های نقد عملیاتی

صفحه 111-128

احمد گودرزی؛ زهره حاجیها؛ هادی ایزدی؛ حسن خلعت بری