انعطاف پذیری مالی و سرعت تعدیل ساختار سرمایه .

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره)

2 عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا (س)

3 دانشجوی دکترا و مدرس دانشگاه

چکیده

انتخاب ساختار مطلوب سرمایه و شیوه های مختلف تامین مالی، دغدغه اصلی مدیران مالی شرکتها است. ساختار سرمایه نامناسب در هر شرکتی، زمینه های مختلف فعالیت شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد و می تواند به بروز مسائلی نظیر عدم کارایی در بازاریابی محصولات، ناتوانی در به کارگیری مناسب نیروی انسانی و موارد مشابه منجر شود.
از سویی دیگر تحقیقات مختلف نشان داده است که با توجه به مشکلات تئوری های سنتی ساختار سرمایه، یکی از عوامل تاثیر گذار بر مسائل تامین مالی شرکتها، انعطاف پذیری مالی است. این مطالعه به بررسی نقش انعطاف پذیری مالی در سرعت تعدیل اهرم مالی شرکت ها می پردازد. برای این منظور از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 108 شرکت انتخاب و اطلاعات مالی مربوط به سال های 1382 تا 1392 آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر این است که برای شرکت های بالای اهرم بهینه، انعطاف پذیری مالی عامل تعیین کننده ای برای سرعت تعدیل اهرم این نوع شرکت ها نمی باشد اما برای شرکت هایی که زیر اهرم بهینه هستند، رابطه مثبت و معناداری با سرعت تعدیل اهرم بدست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial flexibility and the Financial leverage adjustment speed of companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE)

چکیده [English]

Selection the optimal capital structure and the method of financing, is the main concern of the financial manager. Inadequate capital structure, affect different areas of the company and can create problems such as inefficiency in the marketing of products, inability to use the manpower and the same result.
On the other hand, several studies have shown that due to the problems of the traditional theory of capital structure, the factors affecting the issues of financing companies, the financial flexibility. This study examines the role of financial flexibility to adjust speed of corporates financial leverage. For this purpose, the companies listed in Tehran Stock Exchange, 108companies were selected and financial data for the years 1382 to 1392 were studied. The results indicate that for companies that are above optimal leverage, financial flexibility is not the main factor to adjust speed of leverage. But for companies that are below optimal leverage, a significant positive correlation is obtained with the adjustment speed of leverage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Flexibility
  • Capital Structure
  • Adjustment speed
  • Optimal Leverage