بررسی اثر ویژگی های شرکتی بر دستکاری جریان های نقد عملیاتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

3 دانشگاه آزاد

چکیده

برخی انگیزه‌ها و ویژگی‌های شرکتی می‌تواند سبب تحریک مدیران برای دستکاری وجوه نقد شود و این می‌تواند موجب شود که مدیران در فعالیت‌هایی درگیر شوند که منجر به تخصیص نادرست منابع و خراب شدن ارزش شرکت و ثروت سهامداران در بلندمدت شود. پژوهش حاضر برای فراهم آوردن شواهدی در ارتباط با نقش ویژگی‌های شرکتی بر مدیریت جریان وجوه نقد صورت پذیرفته است. بدین منظور، سه مورد از این انگیزه‌ها شامل: ناتوانی مالی، هزینه بدهی و ارتباط بین جریان‌های نقدی و بازده سهام، مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، از داده‌های تاریخی سال‌های 1391-1387 مربوط به 80 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و از تحلیل رگرسیون، استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد هنگامی‌که مدیران شرکت درمی‌یابند نسبت‌های نقدینگی پایین و شرکت در حال ورشکستگی است این انگیزه را دارند تا با دستکاری های وجوه نقد وضعیت مناسب‌تری را برای سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان ایجاد کنند. همچنین، نتایج بیانگر این است که در بازار بورس ایران هزینه بدهی و ارتباط بین جریان‌های نقدی و بازده سهام، نمی‌تواند انگیزه مؤثری برای مدیران در دستکاری های وجوه نقد باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation impact of firm characteristics on Cash Flow Operation Manipulation

نویسندگان [English]

  • Ahmad Goudarzi 1
  • Zohreh Hajiha 2
  • Hadi Izadi 3
  • Hassan KHalatbari 3
1 Faculty of Economic Sciences,Electronic Unit Islamic Azad University
2 Faculty of Economic Sciences,Tehran-SHargh Unit Islamic Azad University
3 Azad University
چکیده [English]

Some incentives and firm characteristics can induce the managers that manipulate operating cash flow and this can causes that they involve in activities that can lead to incorrect allocations and threat shareholders wealth in long-term. This research provides evidence in relation with operation cash flow management and the role of firm characteristics on operating cash flow management. These characteristics include financial distress, debt cost and higher associations between stock returns and operating cash flow. Then, for hypothesizes test, by collection of financial data in 1387 to 1391 years about 80 listed companies in Tehran securities and exchange, we used of regression analysis. Results of research show that, in studied firms in Tehran stock exchange, when the firm is distressing, managers have incentives to manipulate cash flow for showing a good position. But, debt cost and higher associations between stock returns and operating cash flow, are not effective incentives for managing the cash flow.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Operating cash flow''
  • ''Cash flow Manipulation''
  • '' Firm characteristics