دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 17، تابستان 1397، صفحه 1-173 

مقاله پژوهشی

1. طراحی و تبیین الگوی هویت در قضاوت حسابرسی

صفحه 1-34

فرخ برزیده؛ جعفر باباجانی؛ وجه الله قربانی زاده؛ احمد عبداللهی


4. توانایی، دانش مالی مدیران عامل و شفافیت گزارشگری مالی

صفحه 85-110

رضا طاهری عابد؛ مهدی علی نژاد ساروکلائی؛ خسرو فغانی ماکرانی


7. گردش شرکای مؤسسۀ حسابرسی، کیفیت سود و محافظه‌کاری

صفحه 151-173

محمد کاشانی پور؛ محمدعلی رجب بیکی؛ محمد جندقی قمی