تاثیر کیفیت حسابرسی بر اختلاف صورتهای مالی حسابرسی شده و حسابرسی نشده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم اداری، دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران.

2 دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران.

3 استاد گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان اختلاف ارقام مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده و حسابرسی نشده می‌باشد. از آنجاکه پیرامون نحوه تاثیر مثبت و منفی کیفیت حسابرسی بر این اختلاف، دو تحلیل رقیب وجود دارد پژوهش حاضر به مطالعه تجربی تاثیر چهار معیار کیفیت حسابرسی شامل "نوع موسسه (دولتی یا خصوصی بودن)، امتیاز کنترل کیفیت موسسه، اندازه موسسه حسابرسی و تخصص صنعت حسابرس" بر میزان اختلاف اقلام در صورت‌های مالی حسابرسی شده و حسابرسی نشده شامل «دارایی‌ها، بدهی‌ها، سود عملیاتی، سود (زیان) قبل از کسر مالیات، سود (زیان) بعد از کسر مالیات و جریان نقد عملیاتی» می‌پردازد. بدین منظور داده‌های مربوط به 156 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1388 تا 1395 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از رابطه‌ مستقیم و معنادار بین نوع موسسه حسابرسی و امتیاز کنترل کیفیت موسسه حسابرسی با اختلاف ارقام مندرج در صورت‌ سود و زیان حسابرسی شده و حسابرسی نشده است. به این ترتیب در شرکت‌هایی که توسط سازمان حسابرسی و موسسات دارای رتبه الف حسابرسی می شوند میزان اختلاف ارقام مندرج در صورت سود و زیان حسابرسی شده و حسابرسی نشده بیشتر است. بعلاوه، شواهد حاکی از آن است که اندازه موسسه حسابرسی و تخصص صنعت حسابرس بر اختلاف صورت‌های مالی حسابرسی شده و حسابرسی نشده تاثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of audit quality on differences between audited and unaudited financial statements

نویسندگان [English]

  • maryam ghezel sofla 1
  • ameneh bazrafshan 2
  • mahdi moradi 3
1 Faculty of Administrative Sciences, Imam Reza International University, Mashhad, Iran
2 Imam Reza International University, Mashhad, Iran
3 Professor of Accounting, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of audit quality on differences between audited and unaudited financial statements. Because of the positive and negative effects of audit quality on the difference, there are two competing analyzes. The present study examines the impact of the four criteria of the quality of the audit, including "the type of auditor (government or private), the quality control points of the audit firm, the size of auditor, and the expertise of the auditors' industry focuses on the amount of item discrepancies in the audited and unaudited financial statements, including "assets, liabilities, operating profit, pre-tax profit, profit after tax and operating cash flows". But for this purpose, the data of 156 companies accepted in Tehran Stock Exchange during the fiscal years of 2009 to 2016 have been analyzed. The results of the research indicate that there is a direct and significant relationship between the quality of audit (based on the type of auditor and the quality control points of audit firm) and the difference between audited and audited profit and loss statement. The expertise of the auditor industry and size of auditor has not effect on the difference between audited and unaudited financial statements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • audited and unaudited financial statements
  • audit quality
  • quality control points
  • auditor size
  • expertise of the auditor industry