مقاله پژوهشی
1. ارائه الگویی بهینه برای کمینه‌سازی ریسک مالیاتی شرکت‌ها براساس مولفه‌های کیفیت محیط اطلاعات‌ داخلی- رهیافتی کاربردی از روش درخت تصمیم فازی

محمدعلی ساری؛ حسین اعتمادی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 1-23

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.1567

چکیده
  عدم‌اطمینان و اطلاعات، مبانی اصلی نظریه عمومی اطلاعات را تشکیل می‌دهند. هسته مرکزی این نظریه، عدم‌اطمینان بوده و اطلاعات به‌عنوان کاهنده عدم‌اطمینان تعریف می‌‌گردد. مطابق دیدگاه اطلاعاتی، کارکرد حسابداری، ارائه اطلاعات و درنتیجه کاهش عدم‌اطمینان است. براین‌اساس، کیفیت محیط اطلاعات داخلی قوی، به‌واسطه کاهش عدم‌اطمینان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. مدلسازی پیش بینی وجه نقد آتی

احمد احمدی؛ فرزانه نصیرزاده؛ محمدرضا عباس زاده

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 25-48

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.1568

چکیده
  هدف این پژوهش دستیابی به یک مدل مناسب برای پیش بینی دقیق تر وجه نقد آتیشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، می باشد. بدین منظور اطلاعات 250 شرکت در دوره زمانی سالهای 1383 الی 1395 در نظر گرفته شد. ابتدا با استفاده از یک پژوهش اکتشافی و نظرسنجی از خبرگان، متغیرهای اثرگذار بر پیش بینی وجه نقد مشخص شدند. این متغیرها به دو دسته، متغیرهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. ارائه مدل رابطه اعتماد اجتماعی و نگهداشت وجه نقد: آزمون نظریه‌های ذخیره احتیاطی و نمایندگی

یاسر رضائی پیته نوئی؛ مهدی صفری گرایلی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 49-68

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.1569

چکیده
  وجه نقد از عوامل مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است. عوامل متعددی بر میزان نگهداشت وجه نقد تاثیرگذار است که یکی از این عوامل، اعتماد اجتماعی است. در خصوص چگونگی تاثیر اعتماد اجتماعی بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها، دو نظریه رقیب در ادبیات مالی و حسابداری مطرح شده است. از یک‌سو، نظریه ذخیره احتیاطی وجه نقد بیان می‌کند شرکت‌هایی با سطح ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. بررسی تجربی عوامل مؤثر بر بازده سهام: جنبه‏‌های مختلف اثرگذار بر تصمیم‌گیری

اعظم ولی زاده لاریجانی؛ پریسا سادات بهبهانی نیا

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 69-102

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.1570

چکیده
  با توجه به اهمیت برآورد بازده سهام به عنوان معیار بااهمیت مبنای تصمیم‌گیری بسیاری از سرمایه‌گذاران، هدف از انجام این تحقیق تعیین مجموعه متغیرهایی است که بیشترین ارتباط معنی‌دار را با بازده سهام داشته باشند و در پیش‌بینی آن‌ نقش قابل ملاحظه‌ای ایفا کنند. برای این منظور، براساس ادبیات و پیشینه تحقیق، متغیرهای اثرگذار بر بازده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. رقابت اعلامیه‌های سود؛ بررسی تئوری صف‌بندی رفتار سرمایه‌گذاران در تحلیل اخبار پیش‌بینی سود شرکت‌ها

محمود لاری دشت بیاض؛ محمدحسین ذوالفقارآرانی؛ کیمیا اکرمی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 103-126

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.1571

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تئوری صف‌بندی برای رفتار سرمایه‌گذاران در مواجهه با تراکم انتشار اعلامیه‌های سود فصلی شرکت‌ها در یک روز می‌باشد. براین اساس از دو سنجه برای صف‌بندی اعلامیه‌های سود بهره گرفته شده است: 1) معیارهای قابل رؤیت بودن شرکت‌ها و 2) هزینه پردازش اعلامیه‌های سود. این نوشتار براساس روش استاندارد مطالعات رویداد پژوهـی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. بررسی تآثیر محیط های نهادی بر ارتباط بین مدیریت سود و ساختار سرمایه در شرکت ها

سیما خامدی؛ دکتر حسین کاظمی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 127-144

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.1572

چکیده
  مدیریت سود به دلیل این‌ که تصویر نادرستی از نتایج عملکرد شرکت ارائه می‌دهد، موجب قضاوت نادرست سهامداران در خصوص عملکرد واحدهای اقتصادی و مدیران آن‌ها شده و نوعی بدبینی در میان سهامدران به-وجود می آورد. بنابراین، انتظار می رود مدیریت سود، تحت تاثیر ساختار سرمایه قرار گیرد. چون در ساختار سرمایه، تامین مالی از طریق بدهی هزینه های مالی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. تأثیر بحران مالی بر احتمال گزارشگری متقلبانه و ارزش سهام

علی کارشناسان؛ علی بهرامی نسب؛ رضا ممشلی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 145-168

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.1573

چکیده
  شرکت‌هایی که دچار بحران مالی می گردند با کاهش سودآوری و در نتیجه کاهش ارزش سهام مواجه می‌باشند، مدیران این شرکت‌ها ممکن است استفاده از اقلام تعهدی را افزایش دهند تا بتوانند سود را مدیریت نموده و مانع از کاهش بیش از حد سود شرکت گردند و یا ممکن است مدیران به این نتیجه برسند که استفاده از اقلام تعهدی نمی‌تواند شرکت را از بحران مالی خارج ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. بررسی تأثیر بکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه پذیر بر عدم تقارن اطلاعاتی

زینب زحمتکش؛ محمود معین الدین؛ مهدی ناظمی اردکانی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 169-191

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.1574

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر بکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر بر عدم تقارن اطلاعاتی انجام شده است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این مسأله است که آیا بکارگیری زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می‌شود؟. در این راستا به نظر می‌رسد زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر به عنوان یک تکنولوژی اطلاعاتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. بررسی رابطه هموارسازی سود و ریسک غیرسیستماتیک و گردش مدیرعامل

محمد امید اخگر؛ زهرا محمودی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، صفحه 193-224

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.1575

چکیده
  مدیران شرکت انگیزه دارند از طریق هموارسازی سود، نوسانات سود را کاهش دهند و بر اطمینان سرمایه‌گذاران و تامین انتظارات آن‌ها بیفزایند و از این طریق نگرانی جایگزینی خود را کاهش دهند. این تحقیق درصدد بررسی ارتباط هموارسازی سود، ریسک غیرسیتماتیک با گردش مدیرعامل در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور دستیابی ...  بیشتر