مقاله پژوهشی
1. طراحی و تبیین الگوی هویت در قضاوت حسابرسی

فرخ برزیده؛ جعفر باباجانی؛ وجه الله قربانی زاده؛ احمد عبداللهی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 1-34

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2018.1437

چکیده
  وظیفه حسابرسان به عنوان شاغلین یک حرفه تخصصی، اظهارنظر درباره صورتهای مالی است، که این امر مستلزم بیطرفی حسابرس در قضاوت می‌باشد. از طرفی، هویت‌های مهم و مجزایی در محیط حسابرسی هستند که تأثیرات متفاوتی بر قضاوت حسابرس مستقل دارند که یکی از این هویت‌ها، هویت حرفه‌ای می‌باشد که باعث تقویت بیطرفی حسابرسان می-شود. از این‌رو هدف اصلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. بررسی واکنش رفتاری بازار سهام بر اساس شکست روندهای افزایشی بلندمدت و کوتاه‎مدت معیارهای عملکردی شرکت در زمان کاهش سود نقدی

جواد نیک کار؛ ولی خدادادی؛ حسنعلی سینایی؛ حسن فرازمند

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 35-58

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2018.1438

چکیده
  چکیدههدف این پژوهش بررسی واکنش رفتاری بازار سهام، بر اساس شکست روندهای افزایشی بلندمدت و کوتاه‎مدت معیارهای عملکردی شرکت (شامل؛ سود هر سهم، سود عملیاتی هر سهم، جریان وجه نقد عملیاتی هر سهم و رشد خالص دارایی‎های تعدیل شده هر سهم بر حسب تورم) در زمان کاهش سود نقدی است. بدین منظور چهار فرضیة برای بررسی این موضوع تدوین و داده‎های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. بررسی نقش و انگیزه هیأت‌مدیره در اجتناب از پرداخت مالیات شرکت‌

شکرالله خواجوی؛ هاشم ولی پور؛ هاشم کاویانی فرد

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 59-84

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2018.1439

چکیده
  شرکت‌ها از طرق مختلف اجتناب مالیاتی می‌کنند و عوامل بسیاری در اجتناب از مالیات‌ها نقش و تأثیر دارند. در این مقاله تأکید اصلی بر تأثیر و نقش هیأت‌مدیره شرکت‌ها در اجتناب از مالیات می‌باشد. جهت بررسی نمونه‌ای متشکل از 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره‌ی زمانی 1390 تا 1395 انتخاب گردید و با جمع‌آوری داده‌هایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. توانایی، دانش مالی مدیران عامل و شفافیت گزارشگری مالی

رضا طاهری عابد؛ مهدی علی نژاد ساروکلائی؛ خسرو فغانی ماکرانی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 85-110

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2018.1440

چکیده
  ویژگی‌های فردی مدیران عامل از جمله توانایی و دانش مالی می‌تواند رفتار و نوع تصمیمات آن‌ها را در سازمان تحت الشعاع قرار داده و به‌موجب آن شفافیت گزارشگری مالی تحت تأثیر قرار بگیرد. در این تحقیق به بررسی تأثیر توانایی و دانش مالی مدیران عامل بر شفافیت گزارشگری مالی پرداخته شده است. با توجه به محدودیت‌های تحقیق، 110 شرکت پذیرفته‌شده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. تاثیر کیفیت حسابرسی بر اختلاف صورتهای مالی حسابرسی شده و حسابرسی نشده

مریم قزل سفلی؛ آمنه بذرافشان؛ مهدی مرادی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 111-130

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2018.1441

چکیده
  هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی بر میزان اختلاف ارقام مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده و حسابرسی نشده می‌باشد. از آنجاکه پیرامون نحوه تاثیر مثبت و منفی کیفیت حسابرسی بر این اختلاف، دو تحلیل رقیب وجود دارد پژوهش حاضر به مطالعه تجربی تاثیر چهار معیار کیفیت حسابرسی شامل "نوع موسسه (دولتی یا خصوصی بودن)، امتیاز کنترل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. نقش تعدیل‌کنندگی کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی

غلامحسین اسدی؛ مهدی نادری نور عینی؛ منصور سرفراز

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 131-150

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2018.1442

چکیده
  پژوهش پیش‌رو با هدف بررسی نقش تعدیل‌کنندگی کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی شرکت انجام شده است، به‌طور مشخص پژوهش حاضر به‌دنبال پاسخگویی به این مسأله است که آیا افزایش کیفیت گزارشگری مالی منجر به افزایش اثرگذاری مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد مالی می‌شود؟. انتظار می‌رود نتایج پژوهش به درک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. گردش شرکای مؤسسۀ حسابرسی، کیفیت سود و محافظه‌کاری

محمد کاشانی پور؛ محمدعلی رجب بیکی؛ محمد جندقی قمی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 151-173

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2018.1443

چکیده
  تعامل بلند مدت حسابرسان مستقل با صاحب‌کار، احتمال شکل‌گیری روابط نزدیک، نقض آیین رفتار حرفه‌ای و خدشه‌دار شدن کیفیت اطلاعات حسابرسی شده را قوت می‌بخشد. گردش شرکای مسئول کار در مؤسسه‌های حسابرسی یکی از سیاست‌هایی است که به منظور بهبود کیفیت فرآیند حسابرسی مستقل و گزارشگری مالی مورد توجه مجامع نظارتی و استانداردگذاران بازارهای ...  بیشتر