دوره و شماره: دوره 02، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 1-162 
3. بررسی اثرات پویای تکانه های قیمت طلا، نرخ واقعی ارز و قیمت نفت بر شاخص قیمت سهام

صفحه 52-70

مهدی مرادزاده فرد؛ نورالدین موسی زاده عباسی؛ اتابک شهباززاده


4. بررسی اثر ویژگی های خاص شرکتها بر مدیریت سرمایه در گردش

صفحه 71-89

مهدی بهارمقدم؛ وحید محمدرضاخانی؛ رحمت اله هوشمند زعفرانیه


7. تاثیرتصدی طولانی بر استقلال حسابرس

صفحه 134-162

محمدرضا شورورزی؛ احمد زنده دل؛ سینا قاسمپور انارکی