نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه مازندران

10.30479/jfak.2020.9909.2372

چکیده

هدف: شرکت­ها به دنبال یک سطح هدفمند وجه نقد هستند تا بتوانند از این طریق انعطاف­پذیری مالی خود را حفظ کنند، اما ممکن است در برخی موارد شرکت­ها از این سطح تعیین شده فاصله بگیرند و به تدریج، به سطح بهینه میزان وجه نقد نگهداری شده باز گردند. وجه نقد نگهداری شده و سطح هدفمند آن، ممکن است به دلیل وجود هزینه­های تعدیل متفاوت باشد، و به­همین دلیل، سرعت تعدیل تحت تاثیر ویژگی­های شرکتی قرار می­گیرد. بر این اساس هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر فرصت­های رشد، محدودیت مالی و درماندگی مالی بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه­نقد در شرکت­های کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.  
روش:بدین منظور، تعداد 75 شرکت کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391 تا 1396 به عنوان نمونه انتخاب و  با بهره‌گیری از معادلات رگرسیونی چندگانه مبتنی بر دادههای ترکیبی، آزمون شدهاند.
یافته­ها:یافته­های تحقیق حاضر نشان می­دهد که سرعت شرکت­های کوچک و متوسط در تعدیل میزان وجه­نقد نگهداری شده برای رسیدن به سطح هدفمند خود تحت تاثیر فرصت­های رشد، محدودیت­های مالی و درماندگی مالی قرار می­گیرد.
نتیجه­گیری: نتایج پژوهش نشان می­دهد که شرکت­های کوچک و متوسط به دلایل نگرانی بابت از دست دادن فرصت­های رشد، و همچنین محدودیت­های مالی و هزینه­های مربوط به درماندگی مالی به گونه­ای سریع وجه نقد خود را تعدیل می­کنند.
دانش­افزایی: این نتایج می­تواند برای شرکت­های کوچک و متوسط ایرانی که سیستم­های تامین مالی آن­ها مبتنی بر بانک­ها می­باشد و یا شرکت­های کوچک و متوسط دیگری که دسترسی محدودی به منابع مالی دیگر، غیربانکی دارند، سودمند باشد. همچنین می­تواند درک مدیران از نحوه مدیریت ذخایر نقدی را بهبود بخشیده و واکنش آن­ها نسبت به شوک­های اقتصادی و مالی را تحت تاثیر قرار دهد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Growth Opportunities, Financial Constraints, and Financial Distress on Cash Holding Adjustment’s Speed in Small and Medium Sized Companies

نویسندگان [English]

  • Yahya Kamyabi 1
  • Mohsen hasan nataj kordi 2
  • Jamil Ebrahimi 2

1 Associate prof in accounting of University of Mazandaran

2 Ph.D. Student, Accounting, University of Mazandaran

چکیده [English]

Purpose: Companies are looking for a targeted cash level so that they can maintain their financial flexibility. However, in some cases, companies may diverge from this level and return gradually to the optimal cash holdings level. The maintained cash and its targeted level may vary due to the adjustment costs, so the adjustments speed is affected by firm’s attributes. Accordingly, this study aims to investigate the effects of growth opportunities, financial constraints, and financial distress on the speed of adjustments in the cash holdings of listed small and medium sized companies (SMEs) on Tehran Stock Exchange.
Methods: For achieving this purpose, we selected 75 listed small and medium sized companies on Tehran Stock Exchange as a sample during 2012 to 2017, using multiple regression equations based on hybrid data.
Results:Results show that the holding cash adjustment speed of small and medium sized enterprises to reach the targeted level is affected by growth opportunities, financial constraints, and financial distress.
Conclusion: The findings show that small and medium-sized companies are rapidly adjusting their cash due to concerns about losing growth opportunities, as well as financial constraints and costs related to financial distress.
Contribution: These results could be beneficial for Iranian small and medium-sized companies with bank-based financing systems, or other small and medium-sized companies that have limited access to other financial resources. It can also improve managers' understanding of cash management and affect their responses to financial and economic shocks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cash holdings adjustment speed
  • growth opportunities
  • Financial constraints
  • Financial Distress

 

1.آقایی، محمدعلی؛ احمدیان، وحید و جهاز آتشی، اکبر. (1393). عوامل موثر بر ساختار سرمایه در شرکت­های کوچک و متوسط ایرانی. فصلنامه پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، دوره6، شماره 22، 175-212.

2.توکل­نیا، اسماعیل و تیرگری، مهدی. (1393). اهرم مالی، سطح نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: بررسی روابط غیر خطی و سلسله مراتبی. حسابداری مدیریت، 7(3)، 35-51.

3.راموز، نجمه و محمودی، مریم. (1396). پیش­بینی ریسک ورشکستگی مالی با استفاده از مدل ترکیبی در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی-پژوهشی راهبرد مدیریت مالی، 5(1)، 51-75.

4.فخاری، حسین و اسدزاده، احمد. (1396). بررسی اثر تعدیل­کنندگی حاکمیت شرکتی بر روابط بین اهرم مالی و جریان وجه نقد آزاد با سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد. مجله بررسی­های حسابداری، دوره 4، شماره 16، 91-110.

5.قربانی، سعید و عدیلی، مجتبی. (1391). نگهداشت وجه نقد، ارزش شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی. مجله علمی-پژوهشی دانش حسابداری، دوره 3، شماره 8، 131-149.

6.کنعانی امیری، منصور. (1386). بررسی رابطه بین محدودیت­های مالی و بازده سهام در بازار سرمایه ایران. راهبردهای بازرگانی (دانشور رفتار)، دوره 5، شماره 26، 17-30.

7.معطوفی، علی رضا و گلچوبی، محمد. (1396). بررسی رابطه مالکیت خانوادگی و سرعت تعدیل در میزان نگهداشت وجه نقد: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش­های حسابداری مالی، 9(4)، 61-82.