1. تاثیر پیچیدگی و پویایی محیطی بر رابطه مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی

محمدعلی آقایی؛ وحید احمدیان؛ میرسعید سفیدگران

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 1-23

چکیده
  به طور معمول، محیط کسب و کار با پیچیدگی و پویایی همراه می­باشد و افزایش عدم تقارن اطلاعاتی، دامنه مدیریت سود حاصل از فرصت­هایی که در اثر پاسخگویی مدیران به محدودیت­های ذاتی این قبیل محیط­ها بدست آمده را افزایش می­دهد. بنابراین در چنین محیط­هایی، کار کشف و شناسایی مدیریت سود برای سرمایه‌گذاران دشوار خواهد بود. در این پژوهش، ...  بیشتر

2. بررسی تاثیر مسئله نمایندگی بر روی چسبندگی هزینه‌ها

محمد علی آقایی؛ حسین اعتمادی؛ حسن حسنی

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 117-136

چکیده
  چسبندگی هزینه‌ها زمانی روی می‌دهد که به هنگام کاهش تقاضا، مدیران برای اجتناب از هزینه‌های تعدیل، تصمیم به حفظ منابع بلا استفاده می‌گیرند، تصمیم مدیران به حفظ منابع بلااستفاده می‌تواند ناشی از ملاحظات شخصی باشد و نوعی هزینه‌های نمایندگی ایجاد کند. لذا در این پژوهش تاثیر مسئله نمایندگی بر شدت چسبندگی هزینه‌ها بررسی شد. از جریان ...  بیشتر

3. بررسی حساسیت سرمایه گذاری به تأمین مالی داخلی و استقراض شرکت های سیاسی و غیرسیاسی .

محمد علی آقایی؛ جلیل احمدی گورجی

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 1-22

چکیده
  سیستم گزارشگری و حسابداری شرکت ها که متاثر از حاکمیت شرکتی آنها می باشد، تحت تاثیر نوع مالکیت شرکت قرارمی گیرد. بنابراین شرکت های تحت تملک دولت به دلیل برخورداری ازشرایط خاص(ارتباط سیاسی با دولت)، هزینه های کمتری را تحمل می کنند. هدف این پژوهش بررسی رایطه حساسیت سرمایه گذاری به تأمین مالی داخلی و استقراض در شرکت های سیاسی و غیر سیاسی ...  بیشتر

4. تحلیل اثرات نرخ تورم، اندازه شرکت و پایداری سود بر مربوط بودن سود خالص

محمدعلی آقائی؛ حمیدرضا وفایی

دوره 1، شماره 1 ، تابستان 1393، ، صفحه 29-48

چکیده
  این پژوهش مربوط‌بودن سود خالص را در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می‌کند. محرک این مطالعه تحقیقات اخیر انجام گرفته پیرامون مربوط‌بودن سود خالص در بازارهای در حال ظهور می‌باشد. در ابتدا با استفاده از نمونه‌ای از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1384 تا 1388، مربوط‌بودن سود خالص بر اساس رگرسیون‌های پانل دیتا ...  بیشتر