دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 24، بهار 1399، صفحه 1-180 
2. چارچوب مفهومی مبتنی بر اخلاق برای حسابداری و گزارشگری مالی

صفحه 25-44

شکرالله خواجوی؛ عبدالمجید سرمدی نیا؛ علیرضا پورگودرزی


7. تأثیر خوش‌بینی و بدبینی مدیران بر مدیریت سود

صفحه 157-180

حامد رضازاده؛ عسگر پاک مرام؛ جمال بحری ثالث؛ رسول عبدی