کلیدواژه‌ها = چرخه عمر شرکت
تعداد مقالات: 3
1. الگوی مدیریت سود در چرخه عمر شرکت

دوره 4، شماره 1، بهار 1396، صفحه 22-1

حمیده اثنی عشری؛ مهدی نادری نور عینی