1. بررسی نقش تعدیل‌ کننده‌ عوامل ریسک سیستماتیک و حاکمیت شرکتی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و نگهداشت وجه نقد

اسماعیل اقدامی؛ مهدی مشکی میاوقی؛ سینا خردیار؛ سهراب کردرستمی

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 135-156

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.10216.2435

چکیده
  هدف: با توجه به نقش مهم عوامل وجه نقد و مسئولیت اجتماعی در حوزه مطالعات حسابداری، مطالعه عوامل اثرگذار بر رابطه آن دو حائز اهمیت می‌باشد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل کننده ریسک سیستماتیک و حاکمیت شرکتی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی و نگهداشت وجه نقد می‌باشد. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، 118 شـرکت پذیرفته‌ شده در ...  بیشتر

2. ارائه مدل رابطه اعتماد اجتماعی و نگهداشت وجه نقد: آزمون نظریه‌های ذخیره احتیاطی و نمایندگی

یاسر رضائی پیته نوئی؛ مهدی صفری گرایلی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 49-68

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.1569

چکیده
  وجه نقد از عوامل مهم و حیاتی هر واحد اقتصادی است. عوامل متعددی بر میزان نگهداشت وجه نقد تاثیرگذار است که یکی از این عوامل، اعتماد اجتماعی است. در خصوص چگونگی تاثیر اعتماد اجتماعی بر سطح نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها، دو نظریه رقیب در ادبیات مالی و حسابداری مطرح شده است. از یک‌سو، نظریه ذخیره احتیاطی وجه نقد بیان می‌کند شرکت‌هایی با سطح ...  بیشتر

3. بررسی تاثیر تورم و چرخه عملیاتی شرکت‌ها بر نگهداشت وجه نقد

محمد رضا عباس زاده؛ نوید پایدارمنش؛ متینا خرمی

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 53-68

چکیده
  با توجه به نگرش عام تاثیر افزایش تورم در کشور بر نگهداری وجه نقد و نگرش تخصصی تغییرات در چرخه عملیات اصلی شرکتها بر وجه نقدی که باید نگهداری شود در این پژوهش به بررسی اثر نرخ تورم و چرخه عملیاتی فعالیتهای اصلی شرکت بر نگهداری وجه نقد در شرکت می‌پردازیم. تحقیق در بازه زمانی ده ساله‌ی سال‌های 1382 تا 1392 برای 118 شرکت انجام شده است. تحقیق ...  بیشتر