نویسنده = موسی بزرگ اصل
تعداد مقالات: 2
1. رایه مدلی جامع برای قیمت گذاری خدمات حسابرسی با استفاده از منطق فازی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 97-116

کیهان آزادی؛ محمد رضا نیک بخت؛ موسی بزرگ اصل


2. بررسی رابطه‌ی اقلام تعهدی اختیاری با تعدیلات سنواتی و نوع اظهارنظر حسابرسی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 89-103

موسی بزرگ اصل؛ مریم دهقانی فیروز آبادی