بررسی رابطه‌ی اقلام تعهدی اختیاری با تعدیلات سنواتی و نوع اظهارنظر حسابرسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

تعدیلات سنواتی می­تواند بر اثر تغییر در رویه یا وجود تحریف با اهمیت یا اساسی در صورت­های مالی دوره­های گذشته ایجاد شود. در ایران اغلب تعدیلات سنواتی مربوط به اصلاح اشتباهات دوره­های گذشته است. وجود اشتباه در صورت­های مالی می­تواند بیانگر دستکاری در سود باشد، که معمولاً ازطریق مدیریت اقلام تعهدی اعمال می­شود.
در این پژوهش، سعی شد تا رابطه­ی میان تعدیلات سنواتی و اقلام تعهدی اختیاری بررسی شود. جامعه­ی آماری این پژوهش، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1386 لغایت 1391 است و در مجموع 360 سال- شرکت مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌های تجربی پژوهش حاکی از آن است که بین اقلام تعهدی اختیاری و تعدیلات سنواتی ارتباط مثبت و بین نوع اظهارنظر حسابرس و تعدیلات سنواتی رابطه‌ی منفی وجود دارد. علاوه بر این، نتایج بیانگر ارتباط منفی میان اندازه‌ی شرکت و تعدیلات سنواتی است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Prior Period Adjustments and Discretionary Accruals

نویسندگان [English]

  • mosa bozorg asl 1
  • maryam deghani 2
چکیده [English]

Prior periodadjustments can be created as a result of changes in policy or basic material misstatement in the financial statements of the past or created. Most of the prior period adjustments in Iranian companies are correcting past mistakes. Existing of errors in the financial statements may indicate manipulation of the profits that are usually applied by managing accruals. In this study, the relationship between discretionary accruals and prior period adjustments were discussed. This paper studies companies in Tehran Stock Exchange during the years1386 to1391. In general, 360 firm-years were studied. Experimental results show that there is a positive relation between discretionary accruals and annual adjustments and there is a negative relation between audit opinion and annual adjustments. Furthermore, the results indicate a relationship between the firm size and the annual adjustments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prior Period Adjustments
  • discretionary accruals
  • Financial Restatements
  • Audit Opinion
  • Firm Size