توانایی کشف مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی بر مبنای منطق فازی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

چالش عمده در مطالعات مربوط به مدیریت سود، یافتن معیاری است که مشخص کند شرکت‌ها به چه میزانی، سودهای خود را مدیریت کرده‌اند. فرض رایج این است که سودها از طریق اقلام تعهدی حسابداری، مدیریت می‌شوند. در اکثر پژوهش‌ها، کشف مدیریت سود، مبتنی بر مدل رگرسیون خطی که توسط جونز (1991) پیشنهاد شد، می‌باشد. هدف این پژوهش مقایسه کارایی مدل‌های مبتنی بر رگرسیون خطی فازی در کشف مدیریت سود در مقایسه با مدل‌های رگرسیون خطی حداقل مربعات معمولی است. مشکل عمده در مورد مدل جونز، نیاز به سری‌های زمانی طولانی از داده‌های صورت‌های مالی است. یک روش جایگزین برای برآورد ضرایب مدل رگرسیون خطی با حداقل مربعات معمولی، استفاده از رگرسیون خطی فازی می‌باشد. در این پژوهش 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1380 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، در زمان مقایسه‌ اقلام تعهدی اختیاری در طول دوره‌های مختلف زمانی، با کاهش طول سری زمانی هرچند که کارایی هر دو مدل کاسته می‌شود ولی کاهش کارایی رگرسیون فازی در تشخیص مدیریت سود در مقایسه با رگرسیون معمولی با شتاب کمتری رخ داده است و حتی در دوره 4 ساله کارایی روش فازی، بیش از روش رگرسیون معمولی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The ability to explore the accrual-based earnings management based on fuzzy logic

نویسنده [English]

  • Saeed Shahsavarian 2
چکیده [English]

A major challenge in studies of earnings management in accounting, finding a measure that indicates how much the company, its profits have management. A common assumption is that the benefits of accrual accounting are managed. In most research, the discovery of earnings management, based on the linear regression model by Jones (1991) suggested, respectively.
This study compared performance based on fuzzy linear regression models in detecting earnings management compared with the ordinary least squares linear regression models. A major problem in the Jones model, the need for long time series of data in the financial statements in companies. An alternative method for estimating the coefficients of the linear regression model with ordinary least squares linear regression fuzzy. In this study of 72 listed companies in Tehran Stock Exchange during the years 1380 to 1392 were studied. Even during the 4-year-old data and the performance of fuzzy, more conventional regression, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings Management
  • discretionary accruals
  • Fuzzy Linear Regression