استفاده از اطلاعات محرمانه در معاملات سهام و تاثیر آن بر هزینه سرمایه سهام عادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

 دربازارهایکارافرضمی‌شودکهتماماطلاعاتمنتشره،بی‌درنگیاپساز اندکزمانی دردسترس عمومقرارمی‌گیرد و بین معامله‌گران به صورتی متقارن توزیع می‌گردد. با این حال، بسیاری از پژوهشگران عقیده دارند که این فرض، بیش از حد خوش‌بینانه است و همواره افرادی وجود دارند که اطلاعات آنان بیش از دیگران است. آنان حتی ممکن است به اخبار و اطلاعات محرمانه شرکت نیز دسترسی داشته باشند و در معاملات سهام از آن اطلاعات استفاده کنند. این پژوهش، تاثیر احتمال انجام معاملات سهام مبتنی بر اطلاعات محرمانه شرکت و میزان اختلاف در قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش سهام را (به عنوان دو مولفه عدم تقارن اطلاعاتی) بر هزینه سرمایه سهام عادی در بازه زمانی 1387 تا پایان 1392 در 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کرده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که با افزایش در احتمال استفاده از اطلاعات محرمانه شرکت‌ها در معاملات سهام و نیز افزایش در اختلاف قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش سهام شرکت‌ها، هزینه سرمایه سهام عادی آنها افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Use of private information in stock trading and its impact on the cost of equity

چکیده [English]

In the capital markets, it is assumed that all issued information is available to public, immediately or after a short time. However, many researchers believe that this assumption is too optimistic and always there are people that they have more information than others. Furthermore, they may have access to firm’s private information and use that information to stock trading. This research investigates the effects of probability of trading based on firm’s private information (PIN) and the effect of bid-ask spread; (as two factors of information asymmetry) on the cost of equity capital (CoE) from 2008 to the end of 2013 in 112 firms listed in Tehran Stock Exchange. The research results show that the increase in probability of stock trading based on private information about firms’ condition (PIN) and also increase in bid-ask spread, increases the firm’s cost of equity capital. On the other hand, there is a negative association between two factors of information asymmetry (PIN and bid-ask spread) and the cost of equity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Private information
  • bid and ask prices
  • cost of equity
  • Information asymmetry