عملکرد مالی و ارزش شرکت‌ها‌: نقش افشا اطلاعات پایداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه قم.

3 حسابدای، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، حسابرس دیوان محاسبات استان فارس.

چکیده

هدف: پایداری یک موضوع بسیار مهم برای شرکت‌های بزرگ جهان امروز بوده و پژوهش حاضر از مطالعات پیشگامی است که شواهدی در مورد تأثیر افشای اطلاعات پایداری بر عملکرد مالی و ارزش شرکت‌ها فراهم می‌سازد. بر مبنای نظریه دیدگاه مبتنی بر منابع و نظریه ذینفعان انتظار رابطه‌ای مثبت بین افشای اطلاعات پایداری با عملکرد مالی و ارزش شرکت‌ها وجود دارد. در نظریه ذینفعان، رعایت الزامات ذینفعان (زیست‌محیطی و اجتماعی) موجب بهبود عملکرد مالی و ارزش شرکت می‌شود.
روش: پژوهش حاضر در فضای خاص پژوهشی ایران صورت گرفته است، به‌طوری‌که با استفاده از روش مشاهده مستقیم، سطح افشای اطلاعات پایداری از طریق تحلیل محتوای گزارش‌های هیئت‌مدیره شرکت‌های بورسی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است.
یافته‌ها: پس از آزمون اطلاعات 140 شرکت در دوره زمانی 1390 الی 1395 (840 مشاهده)، یافته‌های پژوهش نشان داد که افشای اطلاعات پایداری با عملکرد مالی و ارزش شرکت‌ها دارای روابط معنادار و مستقیمی است.
نتیجه‌گیری: مطابق با مبانی نظری، نتایج پژوهش گویای این است که افزایش افشای اطلاعات پایداری شرکت‌ها منجر به بهبود عملکرد مالی و ارزش آن‌ها می‌گردد.
دانش‌افزایی: نتایج این پژوهش به مدیران کمک می‌کند سیاست‌های مؤثر مربوط به افشای اطلاعات پایداری را در راستای بهبود عملکرد مالی و ارزش شرکت‌ها توسعه دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial Performance and Corporate Value: The Role of Sustainability Information Disclosure

نویسندگان [English]

 • Hossein Jafarijam 1
 • faeze Aliasgari 2
 • Hamid Zarei 3
1 MS. in Accounting, Faculty of Economics and Management, University of Sistan and Baluchistan
2 MS. in Accounting, Faculty of Management, Qom University
3 MS. in Accounting, Faculty of Economics and Management, The Auditor of Supreme Audit Court of Fars Province, University of Sistan and Baluchistan.
چکیده [English]

Purpose: Nowadays sustainability represents a crucial issue for huge firms worldwide, and current paper is typically a pioneering study which provides empirical evidence of the impact of sustainability information disclosure on financial performance and corporate value. Based on resource-based View (RBV) and stakeholder theories, there is a positive relationship between sustainability information disclosures with financial performance and corporate value. Indeed, in stakeholder's theory, satisfying the requirements of stakeholders (environmental and social) may improve the firm's financial performance and value.
Methods: The paper has been carried out in the Iranian contex, thus sustainability information disclosures are evaluated through content analysis of the board of directors' reports employing direct observation method.
Results: Following examining the information of 140 firms during the period 2010-2016 (840 observations), the desired findings scientifically show that according to the theoretical foundations in this academic field, the disclosures of sustainability information naturally has a significant and direct relationship with the financial performance and corporate value.
Conclusions: Progressively increasing the proper disclosure of corporate sustainability information leads to improved financial performance and value.
Contribution: The study may encourage managers to develop effective corporate policies reasonably related to the disclosure of sustainability information to improve financial performance and corporate value.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corporate Value
 • Financial Performance
 • Sustainability Information Disclosure
اکبری، محسن؛ قاسمی‌شمس، معصومه و هوشمند، فاطمه. (1395). بررسی تأثیر اعتمادبه‌نفس بیش‌ازحد مدیران بر مسئولیت اجتماعی (مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران). پژوهش‌نامه مدیریت تحول، 8 (15): 107-130.

 • بادآور نهندی، یونس؛ برادران حسن‌زاده، رسول و جلالی فر، ژیلا. (1393). بررسی ارتباط بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مدیریت بهره‌وری، 7 (28): 139-164.

 • خدامی‌پور، احمد و شفیعی‌همت‌آباد، حمیده. (1392). پایداری شرکت‌ها و اندازه‌گیری آن، نشریه حسابرس، (15): 115-117.

 • دهشیری، محمدرضا. (1394). جهانی‌شدن و توسعه پایدار، مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 7 (4): 45-66.

 • رحمانی، حلیمه؛ قهستانی، مبینا و معنوی مقدم، امیرهادی. (1393). بررسی رابطه عملکرد شرکت، نظام راهبری شرکتی و کیفیت افشاء محیطی. پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی، 3 (2): 123-146.

 • رفیعی شهرکی، احمدرضا. (1397). تأثیر عملکرد پایداری شرکت بر مازاد بازده سهام و سودآوری شرکت‌های تولیدکننده سیمان در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی.

 • طالب‌نیا، قدرت الله؛ علی‌خانی، راضیه و مران‌جوری، مهدی. (1391). ارزیابی کمیت و ماهیت افشای اطلاعات حسابداری زیست‌محیطی و اجتماعی در ایران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 19 (3):43-60.

 • عرب صالحی، مهدی؛ صادقی، غزل و معین‌الدین، محمود. (1392). رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری، 3 (1): 1-20.

 • غلامرضاکاشی، فاطمه. (1392). لزوم توجه شرکت‌های بورسی و سهامی عام به پایداری شرکتی، بازار و سرمایه، (44): 67-70.

 • فرهانیان، سیدمحمدجواد و دعائی، میثم (1392). پایداری شرکتی و ضرورت توجه به آن در بازار سرمایه ایران، ماهنامه بورس، (104): 76-79.

 • مرادزاده، مهدی و احمدزاده، حمید. (1385). گزارشگری پایداری شرکت‌ها، ماهنامه حسابدار، (21): 17-25.

 • مران جوری، مهدی و علی‌خانی، راضیه. (1393). افشای مسئولیت‌های اجتماعی و راهبری شرکتی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 21 (3)، 329-348.

 • معصومی، سید رسول؛ صالح نژاد، سید حسن و ذبیحی زرین کلایی، علی. (1397). شناسایی متغیرهای مؤثر بر میزان گزارشگری پایداری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی، 18 (70): ۱۹۵-۲۲۱.

 • معصومی، مریم. (1393). تأثیر سرمایه‌گذاران نهادی بر رابطه عملکرد پایداری شرکت و عدم تقارن اطلاعات بر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی.