تأثیر اخبار خوب و بد بر رابطه‌ی بین افشای اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته و واکنش بازار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه حسابداری دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه مازندران

چکیده

معاملات با اشخاص وابسته در قلمرو اطلاعاتی است که استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی مایل به دانستن آن می‌باشند بنابراین برای درک بهتر و اتخاذ تصمیمات منطقی توسط استفاده‌کنندگان، افشای اطلاعات مربوط به این نوع معاملات بر صورت‌های مالی ضروری است. هدف از این پژوهش، بررسی اثر اخبار خوب و بد بر رابطه‌ی بین معاملات با اشخاص و واکنش بازار سرمایه می‌باشد. مطابق با پژوهش ویداری و همکاران (2016)، بازده غیرعادی سهام به‌عنوان معیاری برای واکنش بازار سرمایه در نظر گرفته‌شده است. در این راستا نمونه‌ای متشکل از 92 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1388 الی 1393 انتخاب و موردبررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین معاملات با اشخاص وابسته و واکنش بازار سرمایه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این بدان معنا است که هرچه میزان معاملات با اشخاص وابسته بیشتر باشد واکنش بازار سرمایه نسبت به افشای این معاملات بیشتر خواهد بود. اما اخبار خوب و بد بر رابطه‌ی واکنش بازار سرمایه نسبت به افشای معاملات با اشخاص وابسته تأثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of the Good and bad news on the relationship between disclosure about related party transactions and capital market reaction

نویسنده [English]

  • Yahya Kamyabi 1
1 Head of Accounting Department
چکیده [English]

Related Party Transactions are the information that users of financial statements are interested to know about that information. Hence, for better understanding and rational decision making by the users, to disclose information related to this type of transactions on the financial statements is necessary. Therefore, this study aims to investigate the effects of good and bad news on the relationship between related party transactions and capital markets reaction. According to the research done by Widari et al (2016), abnormal stock return is used as a measure of capital market reaction. In this regard, a sample of 92 listed companies of Tehran Stock Exchange were selected and studied in the period from 2009 to 2014. The results indicate that the related party transactions are positively associated with capital market reaction, but the good and bad news do not influence on the relationship disclosure of related party transactions and capital market reaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • related party transactions
  • market reaction
  • good and bad news