کلیدواژه‌ها = کیفیت حسابداری
تعداد مقالات: 2
1. مدل سازی کیفیت حسابداری

دوره 7، شماره 1، بهار 1399، صفحه 75-100

آرش قربانی


2. بررسی تاثیر کیفیت حسابداری بر عدم تقارن اطلاعاتی با در نظر گرفتن چرخه عمر شرکتها

دوره 3، شماره 1، بهار 1395، صفحه 93-110

سید کاظم ابراهیمی؛ علی بهرامی نسب؛ خدیجه جعفری پور