کلیدواژه‌ها = توان پیش‌بینی اطلاعات حسابداری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و مقایسه توان اطلاعات گزارش شده اولیه و تجدید ارائه شده در پیش بینی جریانهای نقدی آتی

دوره 1، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 117-132

یونس بادآورنهندی؛ رسول برادران حسن زاده؛ زینب برزگر نوشهر