بررسی و مقایسه توان اطلاعات گزارش شده اولیه و تجدید ارائه شده در پیش بینی جریانهای نقدی آتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

2 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تیحقیقات آذربایجان شرقی

چکیده

چکیده
چکیده
در تحقیق حاضر، اعمال نظر مدیریت بر اقلام تعهدی از دو جنبه مدیریت افزاینده سود و مدیریت کاهنده سود مورد توجه قرار گرفته است و در این راستا وجود انگیزه‌های فرصت طلبانه مدیر از طریق تبعیت او از یک سود هدف، در جهت مقایسه توانایی پیش‌بینی کنندگی ارقام گزارش شده اولیه با ارقام تجدید ارائه شده در پیش بینی جریانهای نقدی آتی، بررسی شد. نمونه آماری تحقیق شامل 478 شرکت- سال از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که در طی سالهای1384تا 1389حداقل یکبار تجدید ارائه داشته‌اند. نتایج حاکی از این است که توان اطلاعات اولیه حسابداری در تبیین تغییرات جریان نقد آتی، از توانایی اطلاعات تجدید ارائه شده، بالاتر است. در این میان، تفاوت توان اطلاعات اولیه و تجدید ارائه شده در پیش بینی جریانهای نقدی آتی در نمونه‌های مدیریت افزاینده سود فرصت‌طلبانه و نمونه مدیریت کاهنده سود غیر فرصت طلبانه، به لحاظ آماری معنادار است.
واژگان کلیدی: تجدید ارائه صورتهای مالی حسابداری، اقلام تعهدی، توان پیش‌بینی اطلاعات حسابداری، مدیریت سود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review and Comparison the Ability of Originally Reported and Restated Information at Prediction of the Future Cash flow

نویسندگان [English]

  • Younes Badavar Nahandi 1
  • Rasool Baradaran Hassanzadeh 1
  • zeynab barzegarnoshahr 2
1 Assistant professor of accounting, islamic azad university, Tabriz branch
چکیده [English]

Abstract:
In the present research, the enforcement of management's ideas on accruals was considered in two perspectives of earnings' additive management and earnings' regressive management. Thus, the existence of opportunistic incentives of a manager through following a target earnings were studied in
order to compare the predictability of the figures reported primarily with the revised figures. The statistical sample of the research entails 478 company-years accepted in Tehran Stock Exchange which have revised their figures at least once between the years 2005 and 2010. On the whole, the results showed that the predictability of the primary accounting information is higher than the revised accounting information in identifying the future cash flow changes. Meanwhile, the difference between the predictability of the primary information and the revised information in opportunistic earnings additive management and non-opportunistic earnings regressive management is statistically meaningful
Key variables: statement accounting revision, accruals, predictability of accounting information, earnings management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • statement accounting revision
  • accruals
  • predictability of accounting information
  • Earnings Management