1. بررسی رابطه بین تغییرات سطح افشای مسائل اجتماعی و زیست محیطی با شاخص‌های سودآوری با استفاده از شاخص KLD

حسین شفیعی؛ احمد خدامی پور؛ محسن دستگیر

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 43-64

چکیده
  امروزه علاوه بر اطلاعات مالی ارائه شده، گروه‌های مختلف، متقاضی اطلاعات مازاد دیگری در زمینه‌ی اطلاعات غیر مالی می‌باشند. این گروه‌ها، خواهان اطلاعات متفاوتی در زمینه نیروی کار و مسائل مرتبط با محیط زیست می‌باشند. انجام امور مرتبط با این مسائل توسط شرکت‌ها، و افشای آن برای استفاده‌کنندگان، هزینه‌هایی را به شرکت‌ها تحمیل، و ...  بیشتر