نویسنده = علی کیا
تعداد مقالات: 1
1. قابلیت مقایسه صورت‌های مالی، مدیریت سود تعهدی و مدیریت واقعی سود

دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 115-137

علی کیا؛ مهدی صفری گرایلی