نویسنده = میر سجاد مسجد موسوی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه توان توضیحی مدل های پیش بینی بازده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 45-64

موسی بزرگ اصل؛ میر سجاد مسجد موسوی