بررسی اثر حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین ارزش شرکت و مدیریت سود.

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه تهران

2 دانشجو

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی نقش حاکمیت شرکتی در کاهش اثر منفی مدیریت سود بر ارزش شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1386-1391، می‌باشد. با استفاده از روش تاپسیس شاخصی به منظور رتبه‌بندی شرکت‌های نمونه بر اساس حاکمیت شرکتی، ساخته شده است. شاخص مزبور متشکل از شش معیاراندازه هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره، دوگانگی وظایف مدیرعامل، مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت و حسابرس مستقل می‌باشد. هم‌چنین برای محاسبه ارزش شرکت از شاخص Q توبین و برای محاسبه مدیریت سود از مدل جونز تعدیل شده استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سهامداران مدیریت سود را فرصت‌طلبانه تلقی کرده و مدیریت سود دارای اثری منفی بر ارزش شرکت می‌باشد ولی در شرکت‌های دارای حاکمیت شرکتی قوی چنین اثری کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر رابطه بین مدیریت سود و ارزش شرکت تاثیر مثبت دارد و شرکت‌های دارای رتبه حاکمیت شرکتی بالاتر با اثر منفی کم‌تری مواجه هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the effect of corporate governance on the relationship between firm value and earnings management

نویسندگان [English]

  • sasan mehrani 1
  • sona noruzi 2
چکیده [English]

The purpose of this paper is to examine the effect of corporate governance on the relationship between the firm value and earnings management for the listed companies in Tehran Stock Exchange during period 1386-1391. With the aid of the TOPSIS method an index has been developed to rank the firms on the basis of their corporate governance quality. This index consists of six criteria including board size, board independence, CEO duality tasks, institutional ownership, ownership concentration and the independent auditor. Besides, the firm value and earnings management are measured by Tobin's Q and Modified Jones Model respectively. The findings of this research show that investors conceive earnings management negatively and earnings management has a negative effect on firm value. But in corporations with high quality corporate governance this effect is reduced. In other words, corporate governance mechanisms has a positive effect on the relationship between firm value and earnings management and firms with a higher corporate governance score face a less negative effect from earnings management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate governance
  • Earnings Management
  • firm value