1. بررسی ارتباط ارزشی و سودمندی دارایی‌های نامشهود در پیش‌بینی سود و جریان وجه نقد آتی

زهره عارف منش؛ علی رحمانی؛ رضوان حجازی؛ میراحمد امیرشاهی

دوره 3، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 1-20

چکیده
  اهمیت دارایی‌های نامشهود برای موفقیت سازمان‌ها در حال افزایش است. بنابراین ارائه بینش بیشتر در مورد کیفیت، مقیاس و ارزش دارایی نامشهود برای شرکت از اهمیت روزافزونی برخوردار است. شرکتهای فعال در عرصه اقتصاد دانش محور به این نتیجه رسیده‌اند که استفاده از دارایی‌های نامشهود باید محور حرکت و توسعه آنها قرار گیرد. لذا مدیریت این دارایی‌ها ...  بیشتر

2. بررسی چگونگی افشای ریسک در گزارش‌ سالانه شرکت‌ها و عوامل موثر بر آن

محمد نمازی؛ مهدی ابراهیمی میمند

دوره 3، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 1-29

چکیده
  اطلاعات حسابداری افشا شده از سوی شرکت‌ها به‌طور کامل پاسخگوی نیاز تصمیم‌گیرندگان نبوده و نیاز به اطلاعات مربوط به ریسک وجود دارد. پژوهش حاضر به بررسی ویژگی‌ ریسک‌های افشا شده در گزارش‌های سالانه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. هم‌چنین عوامل موثر بر میزان افشای اطلاعات مربوط به ریسک مورد بررسی قرار ...  بیشتر

3. بررسی نقش مطبوعات تجاری در ارزش‌گذاری اطلاعات حسابداری

ساسان مهرانی؛ غلامرضا کرمی؛ محمدرضا وطن پرست

دوره 3، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 1-22

چکیده
  در این مقاله ارتباط بین پوشش خبری اعلان سود سالانه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سوی مطبوعات و رسانه های تجاری با ارزشگذاری اطلاعات حسابداری مورد بررسی قرار میگیرد. نمونه ی آماری پژوهش شامل 14۷ شرکت در طی دوره ی زمانی 1390 الی1393 بوده است. از خبرهای کوتاه به عنوان جایگزینی برای نقش انتشاردهندگی و خبرهای کامل نیز به ...  بیشتر

4. تاثیر معیارهای منتخب بر رابطه بین اطمینان بیش از حد مدیریتی و دقت پیش بینی سود

سید عباس هاشمی؛ سیده زهرا طباطبایی

دوره 3، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 1-22

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر معیارهای منتخب بر رابطه بین اطمینان بیش از حد مدیریتی بر دقت پیش بینی سود است. دقت پیشبینی سود از طریق میزان درصد تغییرات در تفاضل خطای پیش‌بینی سود اندازهگیری شده است و اطمینان بیش از حد مدیریتی نیز براساس معیار نسبت مخارج سرمایه‌ای به کل دارایی‌ها محاسبه گردیده‌ است. با استفاده از روش نمونهگیری حذفی سیستماتیک ...  بیشتر

5. بررسی تاثیر تغییر نگرش مدیریت از بیش اطمینانی به مدیریت منطقی بر بازده سهام

محمدرضا مهرگان؛ افسانه دلشاد

دوره 4، شماره 2 ، تابستان 1396، ، صفحه 1-26

چکیده
  در شرکت‌های با فرصت‌های رشد پایین، مدیران منطقی به جایگزینی دارایی­ها می­پردازند، درحالی‌که مدیران با اطمینان بیش‌ از حد، با برآورد بیش‌ از حد جریان­های نقدی پروژه­هایی که در واقع خالص ارزش فعلی منفی دارند،اقدام به پذیرش آن­ها می­نمایند.این تفاوت دیدگاه می­تواند تبعات متفاوتی بر سرمایه­گذاری بیش از حد و بالطبع ...  بیشتر

6. بررسی حساسیت سرمایه گذاری به تأمین مالی داخلی و استقراض شرکت های سیاسی و غیرسیاسی .

محمد علی آقایی؛ جلیل احمدی گورجی

دوره 2، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 1-22

چکیده
  سیستم گزارشگری و حسابداری شرکت ها که متاثر از حاکمیت شرکتی آنها می باشد، تحت تاثیر نوع مالکیت شرکت قرارمی گیرد. بنابراین شرکت های تحت تملک دولت به دلیل برخورداری ازشرایط خاص(ارتباط سیاسی با دولت)، هزینه های کمتری را تحمل می کنند. هدف این پژوهش بررسی رایطه حساسیت سرمایه گذاری به تأمین مالی داخلی و استقراض در شرکت های سیاسی و غیر سیاسی ...  بیشتر

7. نگرش حسابرسان کارآفرین و سایرین به تعادل زمانی بین فعالیت‌های بازاریابی و حسابرسی.

غلامحسین مهدوی؛ عباسعلی دریائی

دوره 2، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 1-25

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی دیدگاه حسابرسان نسبت به فعالیت‌های بازاریابی و چگونگی ایجاد تعادل بین زمان صرف‌شده برای فعالیت‌های بازاریابی و حسابرسی است. با استفاده از پرسش‌نامه، داده‌های مورد نیاز از 257 حسابدار رسمی جمع‌آوری شده است. هم‌چنین، تجزیه و تحلیل فرضیه‌های پژوهش (برای فرضیه اول و دوم) با استفاده از رگرسیون حداقل مربعات معمولی، ...  بیشتر

8. بررسی رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه با افشای اختیاری

امید پورحیدری؛ نسرین یوسف زاده؛ زینب اعظمی؛ زهرا معصومی بیلندی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1396، ، صفحه 1-20

چکیده
  هدف این مقاله بررسی رابطه بین کیفیت سود و هزینه سرمایه با افشای اختیاری در شرکت های پذرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این مطالعه همچنین اهمیت در نظر گرفتن واکنش افشا نسبت به کیفیت سود، حین تجزیه و تحلیل اثرات افشا بر هزینه سرمایه شرکت را بررسی می نماید. تعداد77 شرکت طی دوره زمانی 1377 الی1392با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب ...  بیشتر

9. تاثیر پیچیدگی و پویایی محیطی بر رابطه مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعاتی

محمدعلی آقایی؛ وحید احمدیان؛ میرسعید سفیدگران

دوره 4، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 1-23

چکیده
  به طور معمول، محیط کسب و کار با پیچیدگی و پویایی همراه می­باشد و افزایش عدم تقارن اطلاعاتی، دامنه مدیریت سود حاصل از فرصت­هایی که در اثر پاسخگویی مدیران به محدودیت­های ذاتی این قبیل محیط­ها بدست آمده را افزایش می­دهد. بنابراین در چنین محیط­هایی، کار کشف و شناسایی مدیریت سود برای سرمایه‌گذاران دشوار خواهد بود. در این پژوهش، ...  بیشتر

10. بررسی رویکرد اخلاقی سردبیران و اعضای هیئت تحریریه نشریه‌های علمی- پژوهشی حسابداری در انتشار مقاله در نشریه خودی

حسین فخاری؛ حسین رجب دری

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2018.1397

چکیده
  هدف اینپژوهش، بررسی رویکرد اخلاقی سردبیران و اعضای هیئت تحریریه نشریه‌های علمی- پژوهشی حسابداری مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در انتشار مقاله در نشریه‌های خودی است. در این پژوهش، پس از بررسی کمّی و دسته‌بندی مقاله‌های منتشر شده در دوره زمانی پنج ساله 1391- 1395 به روش آرشیوی، از رویکرد علم‌سنجی1 استفاده شده است. همچنین، رقم ...  بیشتر

11. طراحی و تبیین الگوی هویت در قضاوت حسابرسی

فرخ برزیده؛ جعفر باباجانی؛ وجه الله قربانی زاده؛ احمد عبداللهی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 1-34

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2018.1437

چکیده
  وظیفه حسابرسان به عنوان شاغلین یک حرفه تخصصی، اظهارنظر درباره صورتهای مالی است، که این امر مستلزم بیطرفی حسابرس در قضاوت می‌باشد. از طرفی، هویت‌های مهم و مجزایی در محیط حسابرسی هستند که تأثیرات متفاوتی بر قضاوت حسابرس مستقل دارند که یکی از این هویت‌ها، هویت حرفه‌ای می‌باشد که باعث تقویت بیطرفی حسابرسان می-شود. از این‌رو هدف اصلی ...  بیشتر

12. ارزیابی تأثیر ادراک اخلاقی و شهود بر قضاوت اخلاقی حسابداران نسبت به هشداردهی تخلفات مالی در بخش عمومی

مجید گلدوست؛ قدرت الله طالب نیا؛ علی اسماعیل زاده مقری؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ رمضانعلی رویایی

دوره 5، شماره 3 ، پاییز 1397، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2018.1509

چکیده
  هشداردهی به عنوان یک مکانیزم کنترلی و بخشی از حاکمیت شرکتی، روش مهمی برای جلوگیری و شناسایی تخلفات مالی بوده و سازوکاری برای کشف و کنترل اعمال خلاف در سازمانها محسوب می شود. این پژوهش به هشداردهی به مثابه یک تصمیم اخلاقی نگریسته و با استفاده از رویکرد جامع تصمیم گیری اخلاقی، اثر ادراک اخلاقی را بر قضاوت اخلاقی شاغلان حرفه حسابداری ...  بیشتر

13. ارائه الگویی بهینه برای کمینه‌سازی ریسک مالیاتی شرکت‌ها براساس مولفه‌های کیفیت محیط اطلاعات‌ داخلی- رهیافتی کاربردی از روش درخت تصمیم فازی

محمدعلی ساری؛ حسین اعتمادی

دوره 5، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 1-23

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.1567

چکیده
  عدم‌اطمینان و اطلاعات، مبانی اصلی نظریه عمومی اطلاعات را تشکیل می‌دهند. هسته مرکزی این نظریه، عدم‌اطمینان بوده و اطلاعات به‌عنوان کاهنده عدم‌اطمینان تعریف می‌‌گردد. مطابق دیدگاه اطلاعاتی، کارکرد حسابداری، ارائه اطلاعات و درنتیجه کاهش عدم‌اطمینان است. براین‌اساس، کیفیت محیط اطلاعات داخلی قوی، به‌واسطه کاهش عدم‌اطمینان ...  بیشتر

14. تحلیل محتوای نظریه‌های تقلب مالی و ارائه فراالگوی چندبعدی تقلب

محمد نمازی؛ سمیه حسینی نیا

دوره 6، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 1-36

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.8873.2189

چکیده
  هدف: هدف این پژوهش، بررسی سیر تطور نظریه‌های تقلب مالی و ارائه فراالگوی تقلب است که انگیزه‌های مالی و غیر مالی مربوط به ارتکاب تقلب را در قالب الگو های مختلف تشریح نماید. مسأله پژوهش شامل موارد زیر می‌گردد: مهم‌ترین انگیزه-های ارتکاب تقلب چیست؟ کدام الگوی تقلب می تواند انگیزه ارتکاب تقلب را کامل تر توضیح دهد؟ و نتیجه حاصل از این الگوها ...  بیشتر

15. وضعیت پیاده‌سازی استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی در نهادهای بخش عمومی جمهوری اسلامی ایران

جعفر باباجانی؛ قاسم بولو؛ شهرام ابراهیم پور

دوره 6، شماره 2 ، تابستان 1398، ، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.9883.2371

چکیده
  هدف: تعداد زیادی از کشورها در حال پیاده‌سازی استانداردهای حسابداری بر مبنای تعهدی در نهادهای بخش عمومی خود هستند. به‌منظور پیاده‌سازی موفق باید با نگاهی واقع‌بینانه به ظرفیت‌ها و وضعیت موجود توجه شود. هدف این پژوهش بررسی وضعیت پیاده‌سازی استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی در نهادهای بخش عمومی جمهوری اسلامی ایران و تعیین ...  بیشتر

16. نوع شناسی چارچوب های سیرتکامل حسابداری از قرن 15 تا 19(دوران گذار) در اندیشه مفسران تئوری مارکس

شکوه شعبانی؛ کاوه مهرانی

دوره 6، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.9873.2369

چکیده
  هدف: هدف از این مقاله نوع شناسی چارچوب های سیرتکامل حسابداری از قرن 15 تا 19 در اندیشه مفسران تئوری مارکس است.در واقع این مقاله به نوع شناسی دیدگاه محققان در مورد نقش حسابداری در دوران گذار (بر اساس دیدگاه مارکس) می پردازد. روش: روش مورد استفاده در این مقاله ترکیبی از نوع شناسی، تحلیل محتوا و مطالعه تطبیقی به منظور بررسی دیدگاه های مختلف ...  بیشتر

17. نقش سوگیری تازه‌گرایی در تشکیل الگوی تداوم؛ شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

غلامحسین اسدی؛ مریم دولو؛ سبحان اسکینی

دوره 6، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 1-23

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2019.9045.2214

چکیده
  هدف: مطالعات نشان داده وجود روندهای قیمتی نظیر تداوم در بازار سرمایه، فرصت کسب بازده غیرعادی ایجاد می‌کند. ازجمله دلایل ایجاد تداوم، فروواکنشی سرمایه‌گذاران به قیمت‌های مرجع عنوان شده است که ناشی از سوگیری‌های رفتاری است. در این پژوهش نقش سوگیری تازه‌گرایی در تشکیل الگوی تداوم بررسی می‌شود. روش: پژوهش از نوع مطالعات پس‌رویدادی ...  بیشتر

18. بررسی اثر ویژگی‌های شخصیتی(وجدان و توافق‌پذیری)، احساسات-تفکر و ریسک‌پذیری بر قضاوت حسابرس با توجه به نقش میانجی خودکارآمدی

احمد نظامی؛ امید پور حیدری؛ مجید پاکدامن

دوره 7، شماره 1 ، بهار 1399، ، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.30479/jfak.2020.12315.2610

چکیده
  هدف: ابعاد شخصیت در تصمیم­گیری افراد موثر می­باشد و می­تواند قضاوت حسابرس را تحت الشعاع قرار دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط وجدان، توافق­پذیری، احساسات-تفکر و ریسک­پذیری با قضاوت حسابرس  با توجه به نقش میانجی خودکارآمدی است. روش:پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری داده، توصیفی همبستگی است. 380 نفر از حسابرسان ...  بیشتر

19. بررسی محتوای اطلاعاتی خالص دارایی های عملیاتی منتظره و غیرمنتظره در پیش بینی بازده سهام تعدیل شده بر اساس اندازه شرکت

سید عباس هاشمی؛ مجتبی مطلبیان چالش تری

دوره 1، شماره 2 ، پاییز 1393، ، صفحه 7-22

چکیده
  در مبانی نظری گزارشـگری مالی به نقش اطلاعات مالی و مفید بودن آن در تصمیم­ گیری­های سرمایه گذاران اشاره شده است. از طرفی پژوهـش درباره محتـوای اطلاعات برای مشـاهده نقشی است که اطلاعات حسـابداری در تبیین بازده سـهام ایفا می کند. بر همین اسـاس، هدف این پژوهش بررسـی رابطه بین خالص دارایی­های عملیاتی با بازده سهام تعدیل شـده بر اساس ...  بیشتر

20. بررسی کاهش ارتباط بین سود عملیاتی، جریان های نقدی عملیاتی و بازده سهام با توجه به نوفه های بازار.

محسن دستگیر؛ علی اصغر کیان ارثی؛ رحمان ساعدی

دوره 1، شماره 3 ، زمستان 1393، ، صفحه 7-26

چکیده
  در این پژوهش به  بررسی کاهش ارتباط بین سود عملیاتی، جریان های نقدی عملیاتی و بازده سهام با توجه به نوفه های بازار در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور داده­های 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 10 ساله (1380- 1389) بررسی شده است. برای آزمون  فرضیه ها مدل­های ...  بیشتر

21. ارزیابی نقش چرخه حیات شرکت در طراحی بهینه الگوی ارزشگذاری مبتنی بر عایدات غیر عادی.

حسین اعتمادی؛ فروغ رحیمی موگویی

دوره 2، شماره 1 ، بهار 1394، ، صفحه 7-26

چکیده
  مدل‌های اولسون (1995) و فلتهام-اولسون (1995) مدل‌های ارزشگذاری مبتنی بر عادیات غیرعادی هستند که بر ارزش دفتری شرکت، سود حسابداری و فرض "تصادفی وثبات سودهای غیرعادی متکی هستند درحالیکه طبق تئوری چرخه عمر و تحقیقات، اهمیت و ثبات معیارهای عملکرد و ریسک شرکت طی مراحل مختلف چرخه عمر متفاوت است. این پژوهش به بررسی توان بهبود مدل‌های ارزشیابی ...  بیشتر

22. بررسی مشابهت ها، میان چارچوب قابل ارائه برای گزارشگری غیرمالی شرکتها و ‏چارچوب مفهومی حسابداری .

امین حاجیان نژاد؛ امید پورحیدری؛ مهدی بهارمقدم

دوره 2، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 7-32

چکیده
  چارچوب مناسب برای گزارشگری مثمرثمر، موضوعی است که علی‌رغم همه تلاشهای ‏صورت گرفته، در بعد عملی و اجرایی، کمتر توسعه یافته‌است. این پژوهش با مبنا قرار دادن ‏چارچوب مفهومی حسابداری به بررسی ویژگی‌های مدنظر برای تدوین چارچوب مفهومی ‏گزارشگری اجتماعی و محیطی (غیرمالی) در ایران می پردازد. مطالعه حاضر از نوع ‏پژوهش‌های توصیفی، ...  بیشتر

23. محافظه کاری در گزارشگری مالی : مقایسه ی دیدگاه منافع قراردادی با دیدگاه تحریف اطلاعات
دوره 01، شماره 2 ، زمستان 1390، ، صفحه 9-28

چکیده
  نقش محافظه کاری در انعطاف پذیری و تصمیم گیری های مالی شرکت ها از دو دیدگاه قابل بررسی است. دیدگاه اول که منافع قراردادی محافظه کاری را مورد توجه قرار می دهد، گزارشگری مالی محافظه کارانه را سبب انعطاف پذیری مالی بیشتر می داند؛ زیرا محافظه کاری با تسهیل نظارت سرمایه گذاران بر رعایت مفاد قراردادها، تمایل آن ها به سرمایه گذاری را افزایش ...  بیشتر

24. اثر چرخه عمر واحد تجاری بر مربوط بودن ارزش عوامل ریسک
دوره 02، شماره 4 ، تابستان 1391، ، صفحه 9-26

چکیده
  طبق نظریه چرخه عمر، واحدهای تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر، دارای خصوصیات ریسک متفاوت هستند و ارزشگذاری معیارهای واحد تجاری از سوی بازار سرمایه، به اهمیت نسبی آن معیارها برای واحد تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر بستگی دارد. در این تحقیق این موضوع مورد بررسی قرار می­گیرد که آیا مراحل چرخه عمر باعث واکنش متفاوت بازار سرمایه، به عوامل ...  بیشتر

25. بررسی ارتباط بین ساختار رقابتی بازار محصول و بازده سهام

محمد نمازی؛ شهلا ابراهیمی

دوره 02، شماره 3 ، بهار 1391، ، صفحه 9-27

چکیده
  هدف اصلی این مقاله، بررسی ارتباط بین رقابت بازار محصول و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. برای دستیابی به این هدف، شاخص هرفیندال-هیرشمن، شاخص لرنر و شاخص لرنر تعدیل شده به عنوان معیارهای رقابت در نظر گرفته شدند. نمونه مورد بررسی شامل 87 شرکت طی دوره زمانی 1381-1388 می‌باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش ...  بیشتر